De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân trekt zo’n 8,1 miljoen euro uit voor de herontwikkeling van het Harddraverspark in Dokkum. Dit besloot de raad donderdag 5 oktober tijdens het vaststellen van het ontwikkelkader Harddraverspark. Na jaren van discussie gaan de gemaakte plannen nu echt van start. Wethouder Rebecca Slijver (S!N) is trots op dit besluit. “Er heeft jaren aan tijd in gezeten, tijd die we hard nodig hadden om te komen waar we nu zijn. Dat we dit met z’n allen hebben kunnen realiseren, ook met mijn voorgangers, daar mogen we als gemeente best trots op zijn.” 

Herontwikkeling Harddraverspark
Het Harddraverspark moet volgens de gemeente een recreatief stadspark worden, waar o.a. ruimte is voor bijzondere recreatiewoningen, sport in het park, loop- en fietsroutes en veel aandacht voor groen. De camping en voetbalclub V.V. Dokkum blijven behouden. Een nieuwe creatie wordt het stadsstrand, dat uitkijkt op het Oosterbolwerk. Hier kun je sporten, joggen en in de zon liggen. Ook komt er een parkeergarage. “Waar de parkeerplaats zich zal bevinden is al wel ingevuld, er zijn 150 parkeerplaatsen ingetekend. Maar er is plek nodig voor 300 parkeerplaatsen. Er moet waarschijnlijk plaats worden gemaakt voor een parkeergarage met twee lagen. Dit besluit valt later,” aldus wethouder Slijver.

Parkeergelegenheden buiten ontwikkelkader gehouden 
Naast de parkeergarage in het Harddraverspark zelf, zijn er ook plannen om het Kalkhuisplein her in te richten (bij Bibliotheek Dokkum). Dat is nog niet meegenomen in het ontwikkelkader, omdat er nog een parkeeronderzoek voor Dokkum loopt. De financiering voor dit traject moet later worden vastgesteld, net zoals de parkeergelegenheid van Harddraverspark. Beide parkeerplaatsen dienen plekken op te vangen die uit de binnenstad verdwijnen in verband met het  streven naar een autoluwe binnenstad.

Kaatsveld 
De partijen FNP, S!N, CDA, VVD en Fractie Tien dienden 5 oktober een motie in om te onderzoeken of er een multifunctioneel veld gerealiseerd kan worden voor zowel recreatie als sport. De motie kreeg de meerderheid; er is besloten dat er gezocht moet worden naar een multifunctioneel veld waar ook Kaatsvereniging Oostergo gebruik van kan maken. 

Kaatsvereniging Oostergo heeft steeds aangegeven gebruik te kunnen maken van het veld van VV Dokkum, daarom was er geen apart kaatsveld ingetekend. Nu geven ze aan toch een eigen veld nodig te zijn. “Er is een veld dat wij voor ogen hebben, maar we zijn nog in gesprek met de kaatsvereniging wat de geschikte locatie is,” vertelt Slijver.

Gemeente koopt grond tennisclub 
Tennisclub Dokkum heeft besloten om te verhuizen uit het Harddraverspark naar het Tolhuispark. De tennisclub heeft eerder een bedrag gekregen van bijna een half miljoen voor de realisatie van een nieuw clubgebouw op het Tolhuispark. Ze hebben een begroting gemaakt en toen bleek er nog een gat te zijn van zo’n twee ton.  

Op 9 november nam de raad het besluit om de grond op het Harddraverspark van de tennisclub te kopen voor zo’n twee ton. “Daarmee is het gat van de begroting gedicht,” aldus Rebecca Slijver. “De sportclubs hebben heel lang in onzekerheid gezeten en zij weten nu ook waar ze aan toe zijn. Het is fijn dat er nu eindelijk voor alle sportclubs duidelijkheid is en dat ze verder kunnen met hun toekomstplannen.”

Illustratie: ontwerpbureau CB5