De gemeente Noardeast-Fryslân heeft nieuwe stappen gezet om de historische binnenstad van Dokkum autoluw te maken. Samen met de werkgroep Binnenstad wordt er door het college van B en W een plan opgesteld voor het parkeervraagstuk en het verder autoluw maken van Dokkum. Het is de bedoeling dat dit plan in het derde of vierde kwartaal van 2023 ook daadwerkelijk op tafel ligt. Volgens de gemeente wordt met dit plan de leefbaarheid en veiligheid in de stad verbeterd.

Toekomstbestending parkeerplan
In weekenden en feestdagen zijn de beschikbare parkeerplaatsen in de binnenstad en op de randparkeerplaatsen (De Helling, ’t Panwurk, De Harddraver en Lutjebleek) snel en vaak vol. Gezien de ambities van Dokkum op o.a. het gebied van toerisme, vindt het college dat de parkeermogelijkheden mee moeten groeien. Het wil daarom ook een toekomstbestendig plan bedenken wat betreft dit parkeervraagstuk. De belangrijkste stakeholders van de binnenstad, de werkgroep Binnenstad, worden door de gemeente zoveel mogelijk betrokken bij de ontwikkelingen.

Meer duidelijkheid in derde of vierde kwartaal
In het derde of vierde kwartaal van dit jaar wil het college meer duidelijkheid hebben over hoeveel parkeerplaatsen het extra wil creëren en op welke locatie(s) deze extra parkeerplaatsen dan gerealiseerd moeten worden. Het verder autoluw maken van Dokkum maakt hier onderdeel van uit. Een autoluwere binnenstad kan namelijk betekenen dat er parkeerplaatsen komen te vervallen en dat deze buiten de binnenstad gecompenseerd worden.

Coalitieakkoord
In het coalitieakkoord van 2022 heeft de gemeente verklaard dat het autoluw maken van de binnenstad kansen biedt voor een aantrekkelijker Dokkum. Van concrete afspraken is toen echter geen sprake geweest. Die worden door dit plan van het college nu alsnog gemaakt.