Als onderdeel van de Bonifatiusdagen vertrok zondagmiddag vanaf de Roomskatholieke kerk een processie door de binnenstad van Dokkum naar de Bonifatiuskapel. Tijdens de processie door de binnenstad op zondagmorgen naar de Bonifatiuskapel, gingen de mantels die zaterdagavond werden tentoongesteld mee en daarna werden zij tentoongesteld in de Rooms-Katholieke Kerk. Voorafgaand aan deze processie was er een viering in de Sint-Bonifatiuskerk waar tevens het 25-jarig priesterjubileum van bisschop Ron van den Hout wordt gevierd.

Bijzondere gasten in de processie waren het Branbants St. Jorisgilde uit Diessen en de Broederschap van de Zoet Lieve Vrouwe van Den Bosch. Ook liepen de commissaris van de Koning Arno Brok, burgemeester Marga Waanders en wethouder Pietsje de Graaf in de stoet mee. In de kapel was een oecumenische ontmoeting met een lunch en als afsluiting was er een gebedsviering met medewerking van mgr. dr. C.F.M. van den Hout, dominee H. de Vries, dominee T. van der Wekken en het Kathedraal Kapittal van het bisdom Groningen – Leeuwarden

Deel dit bericht: