De bouw van 110 woningen op de locatie van voormalig tuincentrum Mollema gaat binnenkort van start. Dat heeft de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân besloten in de vergadering van 5 oktober. Het tuincentrum is sinds 2012 gesloten waarna er lang is nagedacht over nieuwe invulling van de locatie. Het plan is om 86 woningen en een appartementencomplex van 24 woningen te realiseren. De gemeente wil inzetten op ‘betaalbare’ rijenwoningen.

‘Betaalbare’ woningen
Om de bouw mogelijk te maken moet de bestemming van het complex veranderd worden van ‘bedrijventerrein’ in ‘wonen’. Er komen veertien sociale huurwoningen en zes tussenwoningen, met een verkoopprijs van minder dan 250.000, die vallen onder de categorie ‘sociale koop’. Daarnaast is er ruimte voor 18 tussenwoningen, 16 hoekwoningen, 28 half-vrijstaande woningen, 4 vrijstaande woningen en 24 appartementen. Ten zuidwesten van de woonwijk wordt een park met speelvoorzieningen aangelegd. Vastgoedontwikkelaar Zwanenburg Projecten liet weten dat geïnteresseerden zich via https://www.noarderstek.nl/  kunnen aanmelden om op de hoogte te blijven van de toekomstige woningen.

Negen zienswijzen ingediend
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpwelstandskader hebben van 6 april tot en met 17 mei 2023 ter inzage gelegen. Negen betrokkenen hebben een zienswijze ingediend, waarvan één ondertekend is door meerdere omwonenden. Twee hiervan hebben geleid tot aanpassing van de plantoelichting van het bestemmingsplan. Deze wijzigingen zorgen verder niet voor veranderingen in het oorspronkelijke ontwerpbestemmingsplan.

Hogere waarde geluidbelasting
Uit een akoestisch onderzoek is gebleken dat het standaard geaccepteerde geluidsniveau wordt overschreden. Met deze reden wordt ernaar gestreefd om het maximum geluidsniveau binnenshuis niet te passeren. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van (extra) gevelisolatie of aanbrengen van een dove gevel.