Op verschillende locaties in Fryslân staan dit jaar insectencamera’s. Dokkum is voor het eerst aan de beurt. Op het stadswerf van de gemeente is maandag 4 juli een insectencamera geplaatst. Het is een bijzonder stukje techniek: ze fotografeert om de vijftien seconden alle fladder- en zoembeestjes die op het UV-licht reflecterende scherm van de camera zitten. In totaal gaat het in de provincie Fryslân om vijftien camera’s in natuurgebieden, op landbouwgrond of in een stads- of industrieomgeving in het kader van het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân. Daarnaast worden drie camera’s de komende jaren gebruikt voor insectenonderzoek door hogeschool Van Hall Larenstein.

In kaart brengen van insectenbevolking
Stephan Peterse van FaunaBit, ontwikkelaar van de insectencamera, heeft deze op maandag 4 juli geïnstalleerd op het stadswerf, in samenwerking met dr. Chantal Huijbers van Naturalis. De installatie werd ingeleid door gedeputeerde Douwe Hoogland van natuur en biodiversiteit. Het is de bedoeling dat de camera in de maanden juli en augustus zo veel mogelijk data verzamelt. Het gaat namelijk slecht met de insectenbevolking in Nederland; uit onderzoek is gebleken dat het aantal insecten in de laatste 25 jaar met wel 75% is gedaald. De gegevens die de camera’s ophalen geven een indicatie van de verschillende soorten en aantallen insecten in de provincie. Dr. Huijbers vertelt: “Op deze manier kunnen de ecologen van de Radbouduniversiteit Nijmegen precies in kaart brengen hoe de insectenpopulatie er op het moment voor staat. Daarnaast kunnen de uitkomsten ook vergeleken worden met andere provincies waar camera’s staan en tussen stedelijk, natuur en agrarisch gebied.” De Radbouduniversiteit hoopt deze maand haar eerste resultaten te publiceren. Daaruit moet blijken waar de wespen, torren, bijen, muggen en kevers nu het allerbeste gedijen.