kinderwoongroep in Dokkum
Een overgrote meerderheid van de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân ziet de komst van een kinderwoongroep naar de Keppelstraat in Dokkum wel zitten. Dat bleek donderdagavond tijdens de raadsvergadering van de gemeente Noardeast-Fryslân. Ook de buurt is niet tegen de komst van de twaalf jongens en meisjes die een status hebben en in Nederland mogen blijven. Het gaat om kinderen uit onder andere Syrië en Ethiopië die begeleiding krijgen die gericht is op integratie en zelfredzaamheid. Nidos zorgt voor de huisvesting en Re-Care verzorgt 24-uursbegeleiding. Alleen de VVD en BvNL stemden tegen het voorstel. Buurtbewoners zien de komst van de statushouders wel zitten, maar maken vooral zorgen over de huidige overlast van pizzeria Flamingo’s die in de straat gevestigd is. Burgemeester Johannes Kramer zegde toe om die overlast aan te pakken.

Komst is vrijwel zeker
Het Nidos heeft aangegeven dat bij gebrek aan draagvlak, zij de vestiging van de opvanglocatie zal heroverwegen. Formeel is er geen grond om van gemeentewege de opvanglocatie te weigeren. De vergunning voor de verbouw van het pand is in 2022 al verleend. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat er breed (politiek en onder omwonenden) draagvlak moet zijn, om een dergelijke opvang te kunnen starten. Nu dat er is, lijkt de komst van de kinderwoongroep naar de Keppelstraat vrijwel zeker. De organisatie verwacht over ongeveer drie maanden te kunnen starten met de vestiging.

Landelijk tekort
Nidos draagt, naast de voogdij, landelijk zorg voor de opvang en begeleiding van amv met status. De situatie in Ter Apel is schrijnend en voor deze groep is er landelijk een enorm tekort aan opvangplekken.Hierdoor hebben er de afgelopen periode ook mensen zonder bed in de wachtkamer van het aanmeldcentrum moeten overnachten. Een van de structurele oplossingen ligt in het landelijke uitbreiden van de kleinschalige opvang voor statushouders.In september hebben gemeenten via de LRT het verzoek ontvangen kleinschalige opvang te realiseren voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Op 6 oktober heeft de Staatssecretaris een brief verstuurd waarin de urgentie van het uitbreiden van opvangplekken nogmaals werd benadrukt.

Huidige overlast aanpakken
Voor de bewoners was de komst van de kinderwoongroep wel de reden om zich opnieuw uit te spreken tegen de overlast. De buurt schreef in een brief aan de gemeente: “Wij maken ons grote zorgen over de mogelijke escalatie van de reeds aanwezige overlast, vanaf het moment dat er daadwerkelijk een groep minderjarige statushouders gehuisvest wordt in het pand schuin tegenover deze pizzeria”. Ook raadsleden maken zich zorgen over de veiligheid van deze nog te komen nieuwe bewoners. Burgemeester Kramer is van mening dat de eigenaar moet zorgdragen voor de onrust rond zijn pizzeria. Er zal in gesprek worden gegaan met de eigenaar en in het uiterste geval volgen er vanuit de gemeente maatregelen.


Het pand in de Keppelstraat waar de opvang straks gevestigd wordt.