Koopzondagen Dokkum 2018
De ondernemersvereniging van Dokkum heeft bij het college van B&W van de gemeente Noardeast-Fryslân de aangevraagde koopzondagen Dokkum 2019 ingediend. De ondernemersvereniging vroeg in totaal twaalf koopzondagen aan, weer telkens op de eerste zondag van de maand. Dat werd ook de afgelopen jaren zoveel als mogelijk gedaan. Vanaf april kent Dokkum dan ook iedere eerste zondag van de maand een koopzondag. Uitzonderingen zijn de extra koopzondagen op 8 september (Admiraliteitsdagen), 22 december (zondag voor Kerst) en 29 december.

De gemeenteraad heeft in de verordening inzake Winkeltijden de mogelijkheid gegeven om 12 zondagen per jaar winkels geopend te hebben. De ondernemersvereninging Dokkum vraagt voor de winkels in de binnenstad om 12 bepaalde zondagen in 2019 aan te wijzen. Er was aanvankelijk ook sprake van een koopzondag op 3 maart, maar deze werd door de ondernemers geruild met de zondag op 29 december.

Dit zijn de Koopzondagen Dokkum 2019
– 7 april
– 5 mei (Bevrijdingsdag)
– 2 juni
– 7 juli
– 4 augustus
– 1 september
– 8 september (Admiraliteitsdagen)
– 6 oktober
– 3 november
– 1 december
– 22 december (zondag voor Kerst)
– 29 december

De winkels zijn over het algemeen geopend van 12.00 tot 17.00 uur.