Hij is in totaal 163 dagen actief in de Tweede Kamer en laat zich maar wat graag zien. Haantje de voorste Aant-Jelle Soepboer uit Niawier – vlakbij Dokkum – is sinds 6 december 2023 lid van de Tweede Kamerfractie van NSC. De kijkers van Nieuwsuur zagen hem gisteren een document overhandigen aan zijn grote leider Pieter Omtzigt. Ik zag het ook en toen kreeg ik ook door waar hij het eigenlijk voor doet. Vooral voor zichzelf.

Zelf omschrijft hij zijn loopbaan als volgt: ‘Ik kwam destijds op voor het voortbestaan van een belangrijke plattelandstraditie: de optocht met versierde wagens. Dit bracht mij in aanraking met de regionale politiek. Daarna ben ik, tot ik Tweede Kamerlid werd, als gemeenteraadslid en wethouder actief geweest. In de Tweede Kamer vertegenwoordig ik naast het landelijke belang ook het belang van de regio.’ Zo zou ik het ook doen. Geen woord schrijven over zijn enorme debacle als wethouder rond een mogelijk evenemententerrein in het Tolhuispark, waar hij zichzelf graag had zien optreden op Dokk’em Open Air. Toen had je het eigenlijk al wat kunnen vermoeden, want voor de lokale inwoners had hij geen oog meer. En echte wapenfeiten? Nee, die heb ik in de archieven van de gemeente ook niet echt kunnen ontdekken.

En toch. Ergens hadden we van deze politicus van de Fryske Nasjonale Partij verwacht dat er toch in elk geval voor de regio ook punten worden binnengehaald. Maar nee. Op veel punten druist het vers geperste onderhandelingsakkoord in tegen ongeveer alles waar de politicus in zijn tijd als FNP’er voor stond. Fel tegenstander als hij was van de Lelylijn, staat het nu pontificaal in het akkoord. Zijn FNP-collega, gedeputeerde Sijbe Knol van de provincie Fryslân noemt het hoofdstuk cultuur summier. “It is in miste kâns dat kultuer en de regionale finansjele sprieding, sa’t de Raad voor Cultuur dizze maitiid advisearre hat, net werom komt.”

“De nije koälysje bringt gjin natuer- en klimaatoplossingen, mar swakket dy just ôf”, zegt dan weer de Fryske Miljeu Federaasje (FMF). Was ook niet te verwachten natuurlijk, dat natuurliefhebbers aan hun trekken zouden komen bij het nieuwe akkoord, maar toch. Ik had stille hoop. Al was het alleen maar vanwege al die tientallen natuurliefhebbers die de FNP wel rijk is en die ook écht wel wat van zich hebben laten horen. Nou, goed. Als je dan aan tafel zit, zul je toch in elk geval wel 1 ding in hebben kunnen brengen? Iets met taal misschien?

Maar nee, zelfs dat niet. Soepboer zegt dat zelf trouwens ook, tegen Omrop Fryslân. Wat er mist? “As je Ctrl+F dogge en op Frysk sykje, dan sille je derachter komme dat dat der spitigernôch net yn stiet.” Nee, pummel! Had daar wat aan gedaan. Jij zat aan tafel! Niet namens ons dus.  Als je je handelingen laat bepalen door dat waar je het meeste voordeel uit haalt, ben je een opportunist. En dat is ie. Wedden dat hij opgaat voor een post als staatssecretaris of minister van Onderwijs?

Dieuwertje de Zijl

Let op: 
Dit is een column en dus geen nieuwsbericht. De schrijver/schrijfsters van een column hoeft zich niet aan het redactiestatuut van deze website te houden. Er gelden in principe nauwelijks beperkingen voor wat het onderwerp van een column kan zijn; het kan gaan van huiselijke voorvallen in Dokkum tot de wereldpolitiek. Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden. Wil je reageren? Dat kan door een tegencolumn in te sturen via: redactie@in-dokkum.nl.