‘Wêrom protesteare jimme …?’ froeg un toeriste aflopen saterdag op ’e moalen Zeldenrust, toen we de Dokkumer flagge omhoog hesen. ‘… en wêr staat dy gele baan foar?’ Nou ’t de boeren boas binne, hange overal buten de bolwerken de Nederlânse flaggen op ’e kòp, mar in Dokkum doën we dat al jaren; eigenluks hewwe wij ut bedòcht, dy protestflagge. ‘t Skynt trouwens dat ut froeger ok al regelmatug deen wurde at men ut nyt met ’e gang fan saken iens war. Protesteare is dus wat fan alle tiden, want in ’e Tachtugjaruge Oarlòg protestearden de protestanten al.

In ’e landeluke gebieden herkenne de mênsen sich steeds minder in wat der in de Randstad deen en besloaten wurdt: wij sille hier útfoere en onderfine mutte, wat dêr besloaten wurdt. Dat foëlt nyt goëd en dêrom gaat de flagge út … op ’e kòp, want ut fertrouwen in ’e overhyd is furt!

Soms komt ut mênsen ok goëd út om te protestearen. Nutterd har krekt syn kippehòk afbroken en moêst un partijtsje asbest kwyt; dat hewwe wij avends mar sonder flagfertoan op ’e Sentrale As stòrt. Fyl nyt echt op, ut war dêr krekt as anslute in ’e wachtrige op’e Koailaan …

Dy gele baan onderaan de Dokkumer flagge staat trouwens fast foar ut Dokkumer bier dat in ’e seuven- en achttiende eeuw folop brouwd wurde in bijna twintug Dokkumer brouwerijen. Dy bierbrouwers wadden ok al fan ut protestearen en dêr kwam hier in Dokkum selfs un echte Bieroarlòg fan teugen de azynbrouwers. Toen hewwe se fast en sekers ok met protestflaggen deur de stad lopen en wurdde der sufeul bier suupt dat se fan ut biergilde un ekstra goudgelen baan an de flagge naaie wúden … Dat konnen de lapkepoepen wel doën en su is Demes met syn Dokkumer protestflaggesentrale begonnen.

Fearders binne we in Dokkum heel makkeluk en nyt su gau dwars, ok al hewwe wij dus un echte protestflagge. Wij protesteare befoarbeeld nyt at de pensioenen eindeluk omhooggaan … wij protesteare nyt at de Engelse meiskes fan Sarina na un doelpunt ok hun sjurtsjes úttrekke … wij protesteare nyt at Van der Meer un paar ekstra bitterballen in un porsy stopt of at der un beeld foar Jan Binnes de oproerkraaier komt, (sulang at ut mar in Kollum komt te staan).
Behalve met oans stadsje. At se an Dokkum komme, gaat oanze protestflagge út. Of gewoan op un moaie saturdag op’e moalen.

Met fryndeluke groët namens Ut Genoatskap foar ut gebrúk fan ut Dokkumers,
Warner B. Banga

NOTA BENE: disse spinsels en kollumns binne bedoëld om reaksys op te roêpen en krijen, mar wel in ut Dokkumers graag! Dus skryf suas’t praatst en reagear, mar wel it oans stadstaaltsje graag! Aksy geeft reaksy. Kyk ok us op: www.dokkumers.nl