Donderdag 14 oktober organiseerde Stichting Welzijn het Bolwerk samen met de gemeente NoardEast-Fryslan een ervaringsparcours. Ervaringsdeskundigen -mensen met een beperking- namen wethouder Jouke Douwe de Vries, raadsleden en ambtenaren mee in hun belevingswereld om te laten ervaren hoe het met de toegankelijkheid is gesteld in de binnenstad van Dokkum.

Ervaringsparcours door binnenstad
Na koffie en een praatje van de wethouder, Viso en een ervaringsdeskundige ging de groep vanuit het Gemeentehuis via de Diepswal richting de Grote Breedstraat. Het doel van dit ervaringsparcours is meer bewustwording creëren bij wethouders, ambtenaren en ondernemers in de binnenstad hoe het is om als slechtziende, met een rollator, een scootmobiel of duofiets door de binnenstad van Dokkum te gaan. Hiervoor kregen de raadsleden en ambtenaren ook een speciale bril waarmee ze slechter kunnen zien, om deze ervaring beter te beleven.

Belemmeringen
Initiatiefneemster Reina Hes geeft aan dat er best wel belemmeringen in de binnenstad van Dokkum zijn: “Tijdens de coronapandemie zijn diverse terrassen in Dokkum uitgebreid. Prachtig voor de horecaondernemers, maar een precies in de route van de slechtzienden en dus gevaarlijk. Evenals de borden voor de winkels, vaak precies voor de ingang en daarmee onhandig voor mensen met een beperking. Ook het ontbreken van een openbaar toilet is voor deze groep een issue. We hopen dat de gemeente én de winkeliers de problemen die geconstateerd worden, willen oppakken. Dokkum wordt behoorlijk gepromoot de laatste tijd, en deze doelgroep moet zich hier ook welkom voelen!”

Toegankelijkheid, eenzaamheid en inclusieve samenleving
Van 4 tot en met 8 oktober was het de Week van de Toegankelijkheid. In dat kader werkt Visio -organisatie die mensen met een visuele beperking ondersteunt bij het leven van een zo zelfstandig mogelijk bestaan – samen met het Bolwerk Dokkum en de werkgroep Fysieke Beperkingen van de gemeente Noardeast-Fryslân. In oktober worden verschillende activiteiten die te maken hebben met toegankelijkheid, eenzaamheid en inclusieve samenleving georganiseerd.