Wanneer:
27 februari 2024 @ 20:00
2024-02-27T20:00:00+01:00
2024-02-27T20:15:00+01:00
Waar:
Grote Kerk

Ds. Riemer Roukema heeft een boekje met deze titel geschreven, om twee redenen. Ten eerste om uiteen te zetten hoe een protestantse kerkdienst op zondagochtend is opgezet. Ook de voorbereiding thuis en het koffiedrinken na de diens komen daarbij aan de orde, evenals de vraag: wat doen diakenen met het brood en de wijn die van de Avondmaalsviering overgebleven zijn? Allerlei variaties komen daarbij aan bod. Veel kerkgangers hebben daar wel een idee bij, maar weten niet altijd waarom het zus of zo toegaat. De tweede reden is, dat de schrijver diverse nieuwere gewoonten kritisch wil bespreken.

De mededelingen vóór de dienst, het aansteken van twee kaarsen, het uitleggen wat er in de dienst gaat gebeuren, enz. Het boekje gaat in op de verschillende vormen van de liturgie, het gaat ook kritisch over de inhoud van de gebeden en de preek. Steeds vergelijkt de schrijver de protestantse eredienst met die van de rooms-katholieke kerk en van evangelische gemeenten. Hoe is een protestantse kerkdienst opgebouwd? Wat zijn de sterke en zwakke kanten ervan?

Dit boek gaat op deze vragen in, informatief en kritisch. Nieuwe ontwikkelingen worden in hun tijd geplaatst en gewogen: waar komen ze vandaan, zijn het verbeteringen? De auteur verwijst regelmatig naar de katholieke liturgie en naar de stijl van ‘evangelische’ samenkomsten. Deze beschouwingen zijn bedoeld voor gemeenteleden, voor allen die een taak in de kerkdienst hebben, en zijn ook voor predikanten interessant en prikkelend.

Dr Riemer Roukema was hoogleraar Nieuwe Testament en is sinds 2014 onderzoekshoogleraar Vroeg Christendom aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Groningen. Hij was veertien jaar gemeentepredikant en heeft daarna als docent en hoogleraar gewerkt in Kampen, Straatsburg en Groningen. Hij zingt in het gregoriaanse koor van Kampen, de Schola Cantorum Campensis. Sinds 2002 gaat hij regelmatig voor in de kerkdiensten van de Waalse gemeente te Zwolle, waar hij de laatste jaren een kleine aanstelling als predikant heeft. Op deze avond zal hij het boekje toelichten en kunt u met hem in gesprek gaan. Riemer Roukema was hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit (inmiddels met emeritaat) en is als predikant betrokken bij de Waalse gemeente (PKN) te Zwolle.

Opgeven via: https://meevieren.nl/pgdaw/.