6. De Rode Leeuw


Grote Breedstraat 16 / Oostersingel
De Rode Leeuw

Periode
< 1697 – < 1782      daarna woning / stalling

Korte omschrijving
De eerste vermelding van deze brouwerij is pas van 2 februari 1697. Auckje Cornelis, de weduwe van Daam Cornelis, hertrouwt met Mark Douwes en daarom vindt er een inventarisatie van al haar bezittingen plaats. Het betreft o.a. een huisinge en brouwerij aan de Grote Breedstraat. In 1707 verkopen Auckje Cornelis en Mark Douwes de brouwerij aan dochter Aaltje Daams en schoonzoon Daam Heerts. Er worden in de daaropvolgende jaren door het jonge brouwersechtpaar diverse leningen bij collega-brouwers en bij de brouwersfamilie Hansma afgesloten, maar al die leningen  kunnen het tij niet keren. In januari 1784 worden de royale huizinge, hovinge en stokerij te koop aangeboden.

Naam is bedacht door de auteurs en verwijst naar familiewapen Daams.

Naar het overzicht

Foto: Warner B. Banga