11. Swanenburg

Swanenburg
Legeweg 33
Swanenburg

Periode
< 1622 –    1786      daarna woning – timmerwerkplaats

Korte omschrijving
Pier Luitjen is de eerste eigenaar van brouwerij Swanenburg, die we in de archieven tegenkomen. Hij gaat in 1616 in Arum in ondertrouw met de in Dokkum wonende dochter van Geert Pyters. Op 15 september 1622 doen Sjoerd Pieters en Trijntke Eelckesdr. proclamatie van de koop van een ‘huisinge, brouwerije en mouterije aan de Lege Weg’ met als verkoper Pier Luitjens. Het betreft dan niet een gewone koop, maar een zogenaamde ‘wandelverkoop’ of ‘wandeling’, waarbij koper en verkopers hun bezit ruilen. Na diverse eigenaren zijn Gerben Olpherts uit Vrouwenparochie en zijn vrouw Hiltje Daams vanaf 1685 de bierbrouwers en zij zullen al gauw Swanenburg als familienaam gaan gebruiken.

Uiteindelijk verkoopt de laatste brouwer Sybren Jackles Swanenburg in 1786 ‘…de wel ter neering staande huisinge, brouwerije en mouterije en ter sijden een ruime stallinge met hovinge en bleekveld op de Legeweg’ aan Jan Freerks Hoekstra en schoonzoon mr timmerman Jan Ysaks van der Werff. Deze ziet de oude brouwerij aan de Legeweg tien jaar later in rook opgaan.

> Naar het overzicht

Foto: Warner B. Banga