Dokkum toen en nu: Drs. S. van Tuinenleane

De historische binnenstad van Dokkum kent tal van bijzondere plekjes met een goed verhaal. Zowel binnen als buiten de binnenstad zijn de afgelopen jaren gebouwen gesloopt, opgeknapt of nieuwgebouwd. In-Dokkum.nl duikt in de rubriek ‘Dokkum toen en nu’ de geschiedenis in. Waarom heeft een straatnaam die naam gekregen? En wat stond er vroeger op de plek van wat er nu staat? In deze editie: Drs. S. van Tuinenleane, een straatnaam vernoemd naar Sybren van Tuinen.

Politicus, docent en districtscommandant
Sybren van Tuinen was een Nederlandse politicus van de Antirevolutionaire Partij (ARP), geboren in Sexbierum op 5 maart 1913. De ARP was de eerste politieke partij in Nederland. Ze bouwden verder aan een al bestaande parlementaire stroming, die was begonnen door Guillaume Groen van Prinsterer. De naam antirevolutionair verwijst naar het verwerpen van ideeën van de Franse Revolutie. Sybren van Tuinen studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1940 docent aan de hogereburgerschool in Leeuwarden. Hij was voor een deel van Friesland districtscommandant van de Ordedienst; in Nederland een belangrijke illegale organisatie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tot 1942 was dit hoogstwaarschijnlijk de grootste geheime anti-Duitse organisatie in Nederland.

Burgemeester en belangstelling Friese cultuur
Na de bevrijding was Van Tuinen eerst waarnemend burgemeester van Bolsward en daarna van 1946 tot 1970 burgemeester van Dokkum. Waarschijnlijk werd hij mede door zijn opstelling in de oorlog – waarin hij getuigde van lef en karakter – burgemeester. Dokkum maakte een verantwoorde groei door: tijdens zijn ambtstermijn kwamen er nieuwe wijken tot stand, stimuleerde hij de regiofunctie en had hij oog voor de behoeften van uiteenlopende bevolkingsgroepen. Van Tuinen zorgde er ook voor dat het oude stadshart werd opgeknapt. Sybren van Tuinen had veel belangstelling voor de Friese cultuur. Deze interesse kwam tot uiting in zijn lidmaatschap voor de Fryske Akademy, als bestuurslid van de Fryske Kulturried, lid van de provinciale monumentencommissie en van de Friese Schoonheidscommissie. Tijdens de laatste fase van zijn Dokkumer ambtsperiode wist hij een structuurplan voor de gemeente aangenomen te krijgen.

Kampen en Eerste Kamerlid
Verder was van Tuinen vanaf 1950 twintig jaar lid van de Provinciale Staten van Friesland en was hij vanaf september 1969 ruim anderhalf jaar Eerste Kamerlid. Hij hield zich in de Kamer bezig met volksverhuizing, ruimtelijke ordening en met maatschappelijk werk. Eind 1970 werd Van Tuinen de burgmeester van Kampen wat hij tot zijn pensionering in 1978 zou blijven. Dit was voor Van Tuinen een zeer bewuste keuze, hij had behoefte aan schaalvergroting en werd aangetrokken door het hoger onderwijs. Met een vernieuwd college maakte hij een goede start en wist hij snel het vertrouwen te winnen. Ook Kampen veranderde in korte tijd in een bruisende academiestad. Sybren van Tuinen is in 1993 op 80-jarige leeftijd overleden. Zijn schoonvader Syds Lieuwes Sijtsma is eveneens burgmeester en Eerste Kamerlid geweest.

Oproep: de rubriek Dokkum Toen & Nu is een graag gelezen rubriek op www.in-dokkum.nl. De komende zomerperiode plaatsen we graag edities van onze lezers. Heeft u een mooi onderwerp inclusief foto’s van Toen & Nu voor deze rubriek? We ontvangen het graag! Stuur uw inzending naar redactie@in-dokkum.nl en wie weet verschijnt uw editie van Dokkum Toen & Nu binnenkort in deze graag gelezen rubriek! 

Gebuikte bronnen: Wikipedia en wie is wie in Overijssel.


Nationaal Archief: 5 juni 1962, Prinses Beatrix onthult Bonifatius-monument in Dokkum met Burgemeester Van Tuinen

 

 

Stichting Het Dokkumer Stadsfonds

Bij verenigingen en stichtingen zijn achter de schermen vaak vele vrijwilligers actief betrokken. In-Dokkum gaat in deze nieuwe rubriek op zoek naar achtergrondverhalen van verenigingen én de mensen die actief zijn binnen die vereniging. Soms als drijvende kracht, soms als helpende hand. Deze week een gesprek met Carla Eikhout, voorzitter van Stichting Het Dokkumer Stadsfonds. 

Oprichting
Stichting Het Dokkumer Stadsfonds is op 17 augustus 1964 opgericht door burgemeester Sybren van Tuinen. Aanleiding hiertoe was het opheffen van het Dokkumer Weeshuis. “Vanaf aanvang beheerde de gemeente Dongeradeel de gelden die verbonden waren aan deze Stichting. Echter, op 20 mei 2015 is besloten deze gelden over te dragen aan het bestuur van deze Stichting. Dit bestuur bestaat uit vijf burgerleden uit de stad Dokkum”, vertelt Carla Eikhout. De Stichting is ook beheerder van het Sjoukjesfonds. Dit fonds is ontstaan uit een legaat dat het bestuur van het voormalig Weeshuis in 1952 heeft ontvangen. De opbrengst van dit legaat wordt jaarlijks geschonken aan de Voedselbank Dokkum.

Ondersteunen van activiteiten
“De Stichting zet het rendement van ons vermogen in voor het ondersteunen van activiteiten. De aanvragen die ten doel hebben, de Dokkumer belangen ondersteunen”, legt Carla uit. Voorbeelden van toegekende projecten sinds 2016 zijn: Shanty-festival, kerstconcert, lichtkerstwensboom, Tulpenstad Dokkum, verlichting rondom het Kleindiep, Stichting Altijd Doen,  diverse concerten, Muziektheater “Titus”, Concours Hippique, renovatie Dokkumer Stadsorgel, Dokkum Magazine, diverse informatie boekjes door Historia Doccumensis. Skûtsje de Noarderling. Ook zijn er diverse leningen vertrekt aan onder andere: De Koninklijke IJsclub Dockum voor de bouw van het nieuwe clubgebouw, Drumband Dokkum, Stichting Scouting de Granaet, Vereniging Turn-en gymsport Dokkum, CSV Be Quick Dokkum en Stichting Dokkum open air. “Helaas worden ook wij geconfronteerd met het gemis aan renteopbrengsten op ons spaargeld. Gelukkig is er wel een redelijk rendement op onze effecten”, voegt Carla toe.

Het bestuur en corona
Het bestuur bestaat, zoals eerder genoegd, uit vijf leden; Carla Eikhout, Lolke Folkertsma (penningmeester), Tineke van Wieren (secretaris), Jacob Woudstra (notulist) en Rennie Veenstra (algemeen lid). “Ik zelf ben sinds 2021 voorzitter van de stichting”, benoemd Carla. “De coronatijden waren erg rustig, want er werden weinig activiteiten ontwikkeld door de vele lockdowns, waardoor de aanvragen dus achter bleven. Zoals aangegeven verstrekt onze stichting, naast éénmalige subsidies ook mogelijkheden om een lening tegen 0% rente te verstrekken. In een persoonlijk gesprek met een afvaardiging van ons bestuur kan dat besproken worden”, wil Carla nog toevoegen.

Voor het steunen van de stichting of een het aanvragen van een bijdrage kunt u terecht op de website.