Kuipers Waterbouw uit Dokkum is gestart met het vervangen van de twee fietsbruggen over de Súd Ie in Dokkum. Wel in omgekeerde volgorde dan aanvankelijk gepland, vanwege het aantreffen van diverse kabels in de nabijheid van de veelbesproken Reigersbrug. De brug aan De Zwaan wordt door het Dokkumer bedrijf eerst aangepakt. De bestaande brug is inmiddels gelicht en deze wordt vervolgens een meter opgehoogd. Daarna hoopt Kuipers aan de bouw van de Reiger te kunnen beginnen. Samen met de gemeente Noardeast-Fryslân wordt nu eerst een oplossing gezocht om de brug te bouwen, zonder de aanwezige kabels nabij de brug te raken.

Vertraging
Na een bezwaar van de fietsersbond tegen de vervanging van brug De Reiger, is de aanleg van beide bruggen later dan verwacht. Er wordt inmiddels drie jaar gesproken over het vervangen van de brug. Nu de Raad van State heeft besloten dat brug De Reiger vervangen mag worden, kon Kuipers aan de slag met het bouwen van de bruggen. Na een KLIC-melding nabij de Reigersbrug kwamen de kabels aan het licht en besloot Kuipers eerst de brug aan de Zwaan aan te pakken. Over enkele weken hoopt Kuipers ook de Reiger aan te kunnen pakken.


Súd Ie
De brug over de Súd Ie nabij de Reigerstraat in de wijk Fûgellân in Dokkum wordt vervangen door een ‘hooghout’. Aanvankelijk zou de brug helemaal vervallen, maar dat leverde een storm van protest op uit de buurt.
Schepen uit de DM-klasse, met een doorvaarthoogte van 2.50 meter, kunnen hier straks onderdoor varen. De mogelijkheid om lopend over de brug te gaan, blijft. Om een veilige doorgaande verbinding voor fietsers te behouden, wordt er ook een klein stukje fietspad vanaf de brug in de Dongeradyk naar de Schans aangelegd. Het plan is om de nieuwe brug “De Reiger” iets ten oosten van de huidige brug en haaks over het water aan te leggen. De paden rond de brug worden hierop aangepast. De nieuwe brug wordt naast de bestaande brug gebouwd.

Eerdere berichten
Bruggen Sud Ie in Fûgellân in Oktober op hoogte
‘Maak brug Reigerstraat minder steil’
Brug Reigerstraat vervangen door loopbrug
Alle bruggen in het Fûgellân worden opgehoogd