2015bruggenfugellan1
Alle vier de bruggen in de wijk het Fûgellân in Dokkum worden voor de eerste helft van 2017 opgehoogd. De brug in de Dongeradyk is al opgehoogd, de rest van de bruggen hebben alle drie hun eigen planning. Op zijn vroegst wordt er met het aanpakken van de bruggen gestart na de zomer van 2016.  In het kader van het project Súd Ie wil de gemeente Dongeradeel dat de bruggen een doorvaarthoogte van 2,50 meter krijgen. Hoe de bruggen aan de Reigerstraat, de Schrans en de Zwaan er na de ophoging uit komen te zien moet nog verder worden uitgewerkt en is nog niet overal zeker.

Het college van burgemeester en wethouders wilde namelijk in eerste instantie de fiets- en voetgangersbrug nabij de Reigerstraat opheffen. Op een bewonersbijeenkomst werden door bewoners zorgen geuit over het opheffen van die brug in combinatie met de verkeersveiligheid van fietsers bij de Dongeradyk. Het besluit over het wel of niet handhaven van de brug bij de Reigerstraat is uitgesteld, totdat met een vertegenwoordiging van de wijk overleg is geweest. Ook de veiligheidsaspecten rondom de Dongeradyk wordt in dat overleg meegenomen.


De gemeente Dongeradeel wil verder dat de huidige brug aan het einde van De Schans door een nieuwe verhoogd aangelegde smallere verkeersbrug op de huidige locatie wordt vervangen. Verder stelt B&W voor om ook de fiets- en voetgangersbrug nabij De Zwaan te verhogen. In de voorbereiding naar het ophogen van de bruggen is vanuit het projectbureau gewerkt met een klankbordgroep van bewoners vanuit de wijk. Met de nabij gelegen school De Hoeksteen is apart gesproken. Daarnaast is er een ambtelijke “werkgroep bruggen”, waarin gemeente Dongeradeel, De Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân zitting hebben.

2015bruggenfugellan3 2015bruggenfugellan2