2016reigersbrug_hooghout
De werkgroep “Behoud Reigersbrug” roept het college van burgemeester en wethouders op om de aangekondigde brug over de Sud Ie minder steil te maken. “Wij verzoeken het college dan ook met klem om nog eens goed te kijken naar de hellingen van de door u voorgestelde brug, zodat de brug ook voor fietsers en gebruikers van een scootmobiel toegankelijk blijft”, aldus Bertram Buikema van de werkgroep. In een open brief aan het college komt de werkgroep met tal van vragen over de nieuwe brug. Hoewel de werkgroep blij is met het behoud van de brug is er ook teleurstelling. “Dat u heeft besloten niet tegemoet te komen aan hetgeen waar wij ruim een jaar lang voor hebben gepleit; het behoud van de fiets- en voetgangersbrug zoals die al 40 jaar dienst doet in onze wijk”.

Buikema haalt in zijn brief verder aan dat het besluit van het college in strijd is met de wens van de gemeenteraad. “De gemeenteraad heeft u middels een amendement opgedragen zorg te dragen voor een verbinding “neffens hjoeddeisk gebruk”, vertaald: naar hedendaags gebruik. Een fiets- en voetgangersbrug. De “Kuier- en fytsmogelijkheid” zouden uitgangspunt moeten zijn. De huidige brug wordt meer als fiets- dan als loopbrug gebruikt.”
De werkgroep had een voorkeursvariant: een volledig uitgewerkte tekening van een fiets- en voetgangersbrug. Het college koos voor een andere variant vanwege de landschappelijke inpasbaarheid. De werkgroep wil nu op korte termijn in ieder geval een afspraak met de verantwoordelijke wethouder. “Mocht u bij uw keuze blijven voor deze variant dan verzoeken wij u op z’n minst er alles aan te doen de op- en/of afritten van de brug van uw keuze minder steil te laten zijn dan de 20% die in de nieuwsbrief wordt gesteld”, schrijft de buurt.


De nieuwe brug wordt nu een zogenoemde ‘hooghout’. Schepen uit de DM-klasse, met een doorvaarthoogte van 2.50 meter, kunnen hier straks onderdoor varen. De mogelijkheid om lopend over de brug te gaan, blijft.
Om een veilige doorgaande verbinding voor fietsers te behouden, wordt er ook een klein stukje fietspad vanaf de brug in de Dongeradyk naar de Schans aangelegd. Het plan is om de nieuwe brug “De Reiger” iets ten oosten van de huidige brug en haaks over het water aan te leggen. De paden rond de brug worden hierop aangepast.

Lees hier de open brief

Eerdere  berichten:
Brug Reigerstraat vervangen door loopbrug