De historische binnenstad van Dokkum kent tal van bijzondere plekjes met een goed verhaal. Zowel binnen als buiten de binnenstad zijn de afgelopen jaren gebouwen gesloopt, opgeknapt of nieuwgebouwd. In-Dokkum.nl duikt in de rubriek ‘Dokkum toen en nu’ de geschiedenis in. Waarom heeft een straatnaam die naam gekregen? En wat stond er vroeger op de plek van wat er nu staat? In deze editie: CBS Groen van Prinsterer. Gesloten in 2018 en nu een hele nieuwe invulling gekregen door De Groen Kunst & Cultuur. 

De naam
Het schoolgebouw aan de Van Kleffenstraat 5 is gebouwd in 1955. De school dankte haar naam aan Guillaume van Prinsterer, die in de tweede helft van de negentiende eeuw leefde. Hij studeerde rechten en kwam al snel in de politiek als bestrijder van de ideeën van de Franse Revolutie en als voorvechter van het christelijk onderwijs. Tijdens zijn leven is het niet gelukt om de christelijke school bij wet geregeld te krijgen. Hij overleed in 1876 en pas in 1920 werd de rechtsgelijkheid tussen Openbaar en Christelijk onderwijs een feit. De bijbel was het uitgangspunt in woord en daad voor de Groen van Prinsterer. Ze stonden voor onderwijs met evangelie als leidraad. Een klimaat scheppen waarbij het kind zich veilig en geborgen voelt, zodat ze zich op een goede manier kunnen ontwikkelen.


Sluiting en nieuwe school
Op vrijdag 20 juli 2018 was de laatste schooldag van ‘De Groen’. Er werd voor de schoolkinderen onder andere een disco georganiseerd. De oudste en de jongste leerling van de school sloten om 12.00 uur die dag de school symbolisch af. Die avond kon iedereen nog langskomen om afscheid te nemen. Honderden mensen hebben hun schooltijd doorgebracht op deze school. Het prachtige gebouw met de ruime hal is in Dokkum alom bekend. In de wijk de Trije Terpen in Dokkum startte een nieuwe school na de zomervakantie van het jaar 2018; CBS De Pionier. Een school die zich niet alleen op leerprestaties richt, maar ook heel nadrukkelijk op het welbevinden van de kinderen. Elk kind moet zich goed voelen op school vinden zij belangrijk. Veel kinderen van De Groen gingen na die zomervakantie naar De Pionier. In het najaar van 2018 was hier een officiële opening van.

De Groen Kunst & Cultuur
In het begin van 2019 kwam er een nieuwe invulling in het gebouw van de Groen van Prinsterer. Janne Hamstra en Hepie de Haan werden beide in een klaslokaal gehuisvest om workshops en lessen te geven. Toen ze hoorden dat het gebouw leeg kwam te staan, hebben ze gelijk contact gezocht met scholenkoepel Arlanta. Dit was eerst bedoelt voor een half jaar, maar in 2020 werd het nieuwe bestuur voor De Groen Kunst & Cultuur officieel. Inmiddels zijn er al enige tijd kunstenaars en creatievelingen in het oude schoolgebouw aan het werk. Het bruist er van de activiteit en er zijn twaalf ‘bewoners’ die daar met passie hun eigen creativiteit kwijt kunnen.

Lokalen
Er zijn twaalf lokalen met elk hun eigen kunst en cultuur. In lokaal 1 is het beeldhouw atelier te vinden van Hepie de Haan. Het tweede lokaal staat in het teken van VIYONA; vitaal, yoga en nagels. Ook wordt er in dit lokaal yoga uitgeoefend voor kinderen van 4 tot 12 jaar, genaamd de yogamatties. In lokaal 3 is Onno te vinden. Lokaal 4 is van Martine Roodvoets. Lokaal 5 is van Ilona Bisschop, beeldend kunstenares. In lokaal 7 wordt er getekend en geschilderd met ‘Combs Art Projects’. Lokaal 8 is een pottenbakkerij van Janne Hamstra-Bierma genaamd Grûn. Lokaal 9 is van Bart van der Zant en lokaal 10 is voor De Groen Kunst & Cultuur. Lokaal 11 is voor de ‘Akt Artworks’ met Andre Kamstra. Ten slot, lokaal 12 voor De Pionier theater creaties met Ruth Hanemaaijer, regisseur, trainingsacteur en createur.

Zwart-wit foto van Dirk L. de Jong via Oud Dokkum. Kleur foto’s en info verkregen via de website van De Groen Kunst & Cultuur