Woensdagavond kon er afscheid genomen worden van basisschool Groen van Prinsterer in Dokkum. Veel (oud)leerlingen kwamen nog een keer een kijkje nemen in het oude schoolgebouw dat sinds 1956 in Dokkum te vinden is. Op 1 augustus aanstaande sluit de Groen van Prinsterer haar deuren. Er komt een nieuwe, tijdelijke school voor in de plaats in de Trije Terpen in Dokkum. Op vrijdag 20 juli is de laatste schooldag van ‘De Groen’. De oudste leerling en de jongste leerling van de school sluiten om 12.00 uur ‘De Groen’ symbolisch af.

Bezoekers konden deze avond even rondkijken, bijkletsen met oude klasgenoten en herinneringen ophalen. Een en ander trouwens tussen de verhuisdozen, want de meeste spullen stonden al ingepakt. Veel kinderen van de Groen van Prinsterer gaan na de zomervakantie naar de nieuwe school, de Pionier. Voor hen, maar met name voor ouders en onderwijzend personeel was de afgelopen tijd een spannende. Er was tot een paar weken geleden onduidelijkheid over de toekomst van De Pionier doordat Stichting Arlanta en de gemeente Dongeradeel een aantal zaken rondom de komst van De Pionier anders interpreteerden. Inmiddels staan alle seinen op groen. In de wijk de Trije Terpen in Dokkum start na de zomervakantie de nieuwe school: cbs De Pionier. De school komt in eerste instantie in een tijdelijk onderkomen, op het braakliggende terrein aan de Alde Terp en Bauwert.