Nadat Janne Hamstra en Hepie de Haan begin van dit jaar hun intrek namen in de voormalige Groen van Prinstererschool, is het gebouw nu bijna helemaal gevuld met creatieve ondernemers. De dames – zelf naast het regelwerk voor de Groen actief met keramiek en beeldhouwen – konden de door hun gewenste creatieve bruisplek realiseren. Tien kunstenaars zijn het komende jaar in het pand te vinden en stellen zich op 31 augustus aanstaande voor tijdens een open dag.

Arlanta
Op 1 augustus 2018 sloot de Groen van Prinstererschool haar deuren en vanaf toen stond het schoolgebouw leeg. Het gebouw is nog altijd eigendom van Stichting Arlanta. “We hebben goed contact met Arlanta”, vertelt Hepie de Haan. Arlanta verricht ook nog licht onderhoud aan het pand. “We huurden eerst alleen twee lokalen. Toen we hier een half jaar hadden gezeten, konden we in juli van dit jaar het hele pand voor een jaar huren”. Die kans greep het duo met beide handen aan en er dienden zich vervolgens allerlei potentiele huurders aan. De verzoeken voor stalling, berging en andere huurders sloegen ze af, omdat ze een duidelijk doel voor ogen hadden. “Je zit hier niet voor jezelf, het moet een actief centrum worden waar Dokkum en de regio wat mee kan”. Er werd daarom gezocht naar een breed scala aan creatieve ondernemers die zich in het pand wilden vestigen.


Lokalen
Negen van de tien lokalen hebben inmiddels een huurder. In sommige gevallen zijn het starters, kunstenaars of ondernemers die al een inkomen hebben uit wat ze doen. In het pand zijn de lokalen nu onder andere bezet door een fotograaf, schilder(s), keramiek, beeldhouwen, fotografie en video, muziek, graffiti en theater. De ondernemers leren elkaar nu ook goed kennen en zoveel creatievelingen bij elkaar levert ook allemaal ideeën op. Contracten voor de huurders, de voorbereidingen voor de open dag en tal van andere zaken. De helft van de tijd zijn ze er in ieder geval mee bezig. Vanaf 1 september zit iedereen op zijn plek en hopen de dames op een mooie groei de komende jaren.

Maatschappelijke meerwaarde
Een van de lokalen in het gebouw is een wissellokaal, waar eerst vanuit de buurt gebruik van gemaakt wordt. Hier wordt een wijklokaal georganiseerd, waar mensen uit de wijk elkaar kunnen ontmoeten. “Het is hier een mix van oud en jong, nieuw en oud in de buurt”, vertelt Hamstra. “Die kunnen elkaar in de Groen leren kennen”. De buurt gaf bij de dames aan dat er een centraal punt gemist werd in de wijk. Met het wijklokaal wordt daar verandering in gebracht. Het duo hoopt mede daardoor dat het gebouw van maatschappelijke meerwaarde is voor zowel de wijk als voor Dokkum en de regio.

Open dag
Zaterdag 31 augustus tussen 11.00 en 18.00 uur is het gebouw geopend voor publiek. Iedereen kan dan met eigen ogen kijken wat er in de voormalige klaslokalen gebeurt. “