Sinds 1 januari is er weer beweging in het gebouw van de Groen van Prinsterer: Janne Hamstra, pottenbakster, en Hepie de Haan, beeldhouwster, zijn beide in een klaslokaal aan de van Kleffenstraat gehuisvest. Hier zullen zij (minimaal) het komende half jaar aan het werk zijn en hun workshops en lessen geven.

Arlanta
Op 1 augustus 2018 sloot de Groen van Prinstererschool haar deuren en vanaf toen stond het schoolgebouw leeg. Het gebouw is nog altijd eigendom van Stichting Arlanta, maar wordt het komende half jaar verhuurd aan Janne en Hepie. Of het gebouw na dit half jaar door Arlanta ‘teruggegeven’ wordt aan de gemeente is nu nog onbekend. Daarmee is ook de invulling van het gebouw vanaf de zomer nog onzeker, maar de droom van Janne en Hepie is om hier een creatieve bruisplek te maken.


VAKwerk
Janne en Hepie leerden elkaar kennen via Vakwerk (Verrassend Ambachtelijk Kunstzinnig werk) wat er voor zorgde dat de leegstaande winkelpanden in de binnenstad van Dokkum gevuld werden met werk van kunstenaars uit de regio. Janne Hamstra was een van de oprichtsters: “Er zijn in deze regio zoveel professionele mensen met potentie die thuiswerken. Via VAKwerk probeerden we deze mensen een platvorm te bieden, ze ervaring op te laten doen. Het werkte doordat we elkaar hielpen. Soms was het alleen al voor de ‘coming out’ van het kunstenaar zijn, soms om elkaar te helpen met PR of het vaststellen van je verkoopprijzen. Maar we wilden deze kunstenaars stimuleren om eigen ondernemer te worden.”.

Hepie meldde zich aan als kunstenaar en merkte dat VAKwerk elkaar inspireerde en zo begon Hepie met het lesgeven aan anderen: “Ik begon eerst in de Boumanschool en het afgelopen half jaar zat ik in een pand naast Van der Meer. Toen ik vaker en vaker met Janne in contact kwam begonnen we te dromen over een gezamenlijke plek voor onze bezigheden.” aldus Hepie.

Groen van Prinsterer
Afgelopen zomer ontdekte Janne dat de Groen van Prinsterer leeg kwam te staan en ze zocht contact met de gemeente en Stichting Arlanta. Inmiddels zijn ze een half jaar verder en zijn beide dames met alle spullen verhuisd naar een klaslokaal. Volgens Janne en Hepie is dit gebouw uitermate geschikt voor kunstenaars: “Het zijn prachtig hoge en lichte lokalen waar we heerlijk onze gang kunnen gaan of bij mooi weer kunnen uitwijken naar het schoolplein.

Het komende half jaar gaan we hier samen, elk in een eigen lokaal, vol enthousiasme aan de slag met pottenbakken en beeldhouwen. We geven beide ook workshops en lessen om op een laagdrempelige manier kennis te maken met een kunstvorm. Maar het zou prachtig zijn om hier een soort van broedplaats vol kunstenaars te krijgen, alle lokalen in de school vullen met creatievelingen. Bijvoorbeeld starters die low-budget hun droom kunnen waarmaken, waar talenten kansen krijgen! Ja, onze droom is een creatieve, kunstzinnige, culturele plek in Dokkum waar we elkaar stimuleren en kunnen samenwerken. Dat verdient een plek als Dokkum ook echt. We hopen dat de gemeente zo’n plek steunt en stimuleert in deze tijd!”

Open dag
Op zaterdag 9 februari van 11.00 tot 17.00 uur is er een open dag in de Groen van Prinsterer om te laten zien wat Janne en Hepie allemaal doen: “Dat de onbekendheid, ook voor de omwonenden, er af is. De meesten zien wel dat er ineens weer leven is in dit gebouw. Zo kan iedereen met ons en ons werk kennismaken.” vertellen Janne Hamstra en Hepie de Haan.

Mocht je meer informatie over de cursussen, lessen of kunstplekken van Janne en Hepie willen hebben. Neem dan contact op via hepiedehaan@gmail.com of j.hamstra2@knid.nl.