Maandagmiddag 11 mei lanceerde wethouder Pytsje de Graaf van de gemeente Noardeast-Fryslân de nieuwe website www.dokkumers.nl. De website is een initiatief van Ut Genoatskap foar ut gebrúk fan ut Dokkumers en is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de gemeente.

Ut Genoatskap
Het genootschap maakt zich al langere tijd zorgen over het verdwijnen van het stadsfries, een dialect van het Fries, en dan met name over het Dokkumer stads. Op de nieuwe website staat hierover: “Ut Dokkumer Stadsfrys is in de 16e ieuw ontstaan út ut kontakt tussen ut Fries en ut Nederlâns. Disse kontakttalen wurdden – en wurde – faak brúkt in de dagelukse omgang. Se behoare tot oans kultuerhistoaryske erfgoëd en binne fan groat belang foar de wetenskap en ut bestudearen fan oanze geskiedenis in de toekomst. Dêrom wille wij de spreektaal fan ut Dokkumers su feul moogluk brúke en fastlêge nou’t ut nòg kin.”

www.dokkumers.nl
Op de nieuwe website is behalve een uitleg van wat het Dokkumers is en hoe het nog gebruikt wordt, ook te vinden welke proza en poëzie er in het stads verschenen is en welke Dokkumer zegswijzen er zijn. Daarnaast staan op de site verschillende kollumns in het Dokkumers, die de afgelopen tijd verschenen zijn. Naast het vastleggen van de spreektaal hoopt men met vooral ook het gebruik van het Dokkumer stads te stimuleren: “Dúdluk is wel dat ut Dokkumer Stads in de straten fan Dokkum an ut ferdwinen is. In elk gefal wurdt ut dêr hast nyt mear doar jongeren brúkt; spoaradys op sosjale media. Ut binne feral ouweren dy’t ut Dokkumers spreke op straat of brúke op websiden as Faceboek Oud Dokkum, mar òk hier geldt faak: aks geeft reaksy! Doar in ut Dokkumers te praten of selfs (probeare) te skriven, kin ut weze dat mênsen òk in ut Dokkumers reagere. Dat is presys wat wij graag wille!”, aldus het genootschap.

Un Dokkumer woardeboek
Het genootschap wil het Dokkumers – wat een spreektaal is die eigenlijk geen vaste spellings- en grammaticaregels kent – graag vastleggen voor de toekomst. Daarvoor werkt het genootschap samen met een soortgelijk genootschap in Franeker, waar men al jaren werkt aan het categoriseren en verzamelen van woorden en uitdrukkingen in het Franeker stads. Het Dokkumer genootschap zoekt ‘metkikers’ of ‘metlezers’ die zich via de website kunnen aanmelden en die willen meedenken en stemmen in kleine polls over hoe bepaalde uitdrukkingen of woorden in het Dokkumers gezegd werden of worden.

#OPAFSTANDICHTBIJ
Omdat het elkaar ontmoeten en spreken op straat momenteel wat moeizaam gaat en gebonden is aan de regels van de ‘anderhalvemeter-maatschappij’, opent de home page van de nieuwe site met de corona-regels in het Dokkumers. Volgens Ut Genoatskap een mooie timing voor de lancering van de website: “Dit medium is nu een mooie gelegenheid om inwoners van de noordelijkste stad die het Dokkumers nog spreken en gebruiken met elkaar in contact te brengen of gewoon te genieten van hun eigen vertrouwde taaltje, vaak de taal van hun hart”.