De coronaregels als handen wassen, in je elleboog niezen, anderhalve meter afstand houden, geen handen schudden en thuisblijven, zijn in het Dokkumers vertaald. De strip komt oorspronkelijk uit Italië en wordt op verzoek van het NPLD in zo veel mogelijk talen en dialecten vertaald.

Fabio Vettori
De Italiaanse kunstenaar Fabio Vettori maakte voor het communiceren van de coronaregels een korte strip. Op verzoek van de provincie Fryslân en het NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity) is het idee ontstaan om de korte teksten van deze strip te vertalen naar verschillende talen en dialecten. Friese gedeputeerde Sietske Poepjes, die tevens voorzitter is van het NPLD, heeft aangegeven ook graag te willen dat deze teksten vertaald worden naar meerdere kleine talen in de provincie Fryslân. Via Taalburo Popkema vertaalde Warner B. Banga op verzoek de coronaregels in het Dokkumers.

Network to Promote Linguistic Diversity
Het NPLD heeft als doel om op Europees niveau de bewustwording te verhogen met betrekking tot het grote belang van taaldiversiteit. Het is een samenwerkingsverband van vooral regionale overheden die opkomen voor minderheidstalen als het Fries, het Ladinisch van de Val di Fassa, het Friulisch, het Baskisch en het Welsh. Sietske Poepjes is sinds 2017 voorzitter van dit Europees Talennetwerk.