Omwonenden zijn ontevreden met noodlokalen van OBS De Burgerschool in Dokkum. De Burgerschool kreeg na de zomer te maken met een ruimtetekort omdat de groei van het aantal leerlingen op de school toenam. De gemeente Noardeast-Fryslân kwam met een tijdelijke noodoplossing: het plaatsen van drie noodlokalen om het ruimtetekort te dichten. Omwonenden zijn ontevreden met deze oplossing. Zij ervaren veel overlast van verkeersbewegingen die er plaatsvinden rondom de school. Omwonenden gaven aan in een brief aan het College van B&W in augustus te vrezen voor meer drukte dan dat er nu al was en onwenselijke situaties.

Aanzienlijke groei van leerlingen
De Burgerschool kreeg twee nieuwe groepen leerlingen erbij dit schooljaar. Deze groep nieuwe leerlingen is voornamelijk afkomstig uit de kleutergroepen en zij-instroom, mede van de drie groepen voor hoogbegaafden (HB-groepen). Er was zo’n aanzienlijke groei in leerlingen en dus ruimtegebrek, dat er bij de gemeente een spoedaanvraag voor drie extra lokalen op eigen terrein ingediend werd. De gemeente gaf hier gehoor aan. De noodlokalen zijn een tijdelijk alternatief, tot er zicht is op een oplossing in de vorm van nieuwbouw. Maandag 17 juli ondertekenden de gemeente samen met de scholen het Dockinga College, Piter Jelles Dalton Dokkum, de Bonifatiusschool, de Burgerschool een intentieverklaring om een scholenpark aan de Woudweg/Parklaan in Dokkum te realiseren.

Ontevredenheid bij omwonende
Op 10 oktober dienden omwonende bewoners (van Olivier van Keulenlaan, Bronlaan, Strobosserweg, Woudweg en de buurtvereniging) een brief in aan de Griffie en gemeenteraadsleden van Noardeast-Fryslân. Nadat hun vorige brief aan het College van B&W in augustus volgens hen onbeantwoord bleef. De buurtbewoners gaven aan ontevreden te zijn met de beslissing om noodlokalen te plaatsen. Het argument dat de noodlokalen slechts tijdelijk waren, werd door de buurtbewoners niet geaccepteerd. Zij verlangen naar garantie voor de tijdelijkheid en duur van de noodlokalen. Ook stellen ze niet voldoende zijn meegenomen in dit proces.