De werkzaamheden aan het Sud Ie project die in Dokkum goed zichtbaar zijn, liggen op schema. Dat laat de gemeente Dongeradeel weten aan In-Dokkum.nl. De damwandconstructie is voor het grootste gedeelte door Kuipers Waterbouw uit Dokkum aangebracht en er wordt hard doorgewerkt om deze werkzaamheden in februari afgerond te hebben. Daarna worden de grachten en het Klein- en Grootdiep uitgebaggerd in opdracht van de provincie Fryslân. In mei zijn die werkzaamheden ook afgerond en is Dokkum helemaal klaar voor het nieuwe toeristenseizoen.

De baggerwerkzaamheden worden door de Provincie Fryslân aanbesteed. Het slib is namelijk vervuild door de voormalige aanwezigheid van een gasfabriek op de meest noordelijke dwinger van de Bolwerken. Omdat er veel bagger wordt verwijderd is het noodzakelijk om de oevers te verstevigen. 
Als de werkzaamheden zijn afgerond is het mogelijk om met een sloep een ‘rondje Bolwerken’ te varen. Overigens blijven de stalen damwanden niet zichtbaar. Voor de wanden komt een vergelijkbare constructie met houten paaltjes te hangen, zodat het beschermde stadsgezicht van Dokkum behouden blijft.

Het integrale project Súd Ie moet het mogelijk maken de Súd Ie de komende jaren bevaarbaar te maken voor de recreatievaart voor vaarklasse Dm (2,50 meter doorvaarhoogte). Hiermee zal er in aansluiting op de bestaande route via het Dokkumer Grutdjip een nieuwe aantrekkelijke vaarronde tussen Dokkum en het Lauwersmeer ontstaan. Het unieke van Dokkum is dat de watersporter de boot aan kan leggen in de binnenstad. Er is de afgelopen tijd geïnvesteerd in maatregelen die Dokkum nog aantrekkelijker maken voor de watersporter. Er zijn nieuwe voorzieningen voor de watersport gerealiseerd, zoals een elektrisch oplaadpunt, water- en stroompunten. Ook wordt er geïnvesteerd in promotie- en marketingmaatregelen die samen met de ondernemers in de binnenstad worden opgepakt.