In je klas via TEAMS bellen met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Stientje van Veldhoven. Het overkwam groep 7 van CBS de Regenboog. Op de Dag van de Duurzaamheid voor het onderwijs belde de staatssecretaris met de klas van stagejuf Janna van der wal: ze las ze voor uit het boek ‘De wereld van kleding’ en ging hierover met de klas in gesprek. Stagejuf Janna van der Wal werkte met haar school, NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden, mee aan dit boek over kleding en duurzaamheid en schreef een van de verhalen.

Voorleesactie
Het voorleesboek ‘De wereld van kleding’, waar staatssecretaris van Veldhoven het voorwoord van schreef, is speciaal gemaakt voor de voorleesactie op de Dag van de Duurzaamheid voor het onderwijs op vrijdag 9 oktober. Het voorlezen is bedoeld als een laagdrempelige actie om met kinderen in gesprek te gaan over duurzaamheid. Pabo-studenten werden benaderd om verhalen te schrijven over kleding en basisschoolleerlingen maakten tekeningen over het onderwerp. Het boek staat vol verhalen van nieuwe meesters en juffen die voorbeelden in hun verhalen beschrijven over hoe je duurzaam om kunt gaan met kleding. Op deze Dag van de Duurzaamheid wordt op meer dan 4000 basisscholen, kinderopvangcentra en bibliotheken voorgelezen uit het boek ‘De wereld van kleding’.


Dag van de Duurzaamheid in het Onderwijs
“Het is belangrijk dat leerlingen en studenten duurzaamheid nu al als het nieuwe normaal zien en dat ze ervaren dat hun handelen er toe doet. De Dag van de Duurzaamheid geeft hier een jaarlijkse impuls aan”, aldus de Coöperatie Leren voor Morgen, een samenwerking van ruim honderd partijen die duurzaamheid in het onderwijs nastreven, die de Dag van de Duurzaamheid coördineert.