Tolhuis- en Harddraverspark
De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân toonde zich donderdagavond positief over de plannen voor zowel het Tolhuispark als het Harddraverspark in Dokkum. Tijdens een digitale bijeenkomst was een overgrote meerderheid van de raad positief over het raadsvoorstel om bijna een half miljoen aan voorbereidingskosten beschikbaar te stellen. Daarmee lijkt na een jarenlange discussie eindelijk schot te komen in de ontwikkeling van de beide parken in Dokkum.

Gedragen plan
Alle betrokken partijen hadden doormiddel van enkele brieven al laten weten dat ze achter de plannen van de gemeente kunnen staan. Zo lag er een brief waarin VV Dokkum, Kaatsvereniging Oostergo, Tennisclub Dokkum, Camping & Haven Recreatie Dokkum, Wijkraad Fûgellân, Bewoners Eelaan, Schapedijkje zich positief over de plannen in het Harddraverspark uitspraken. Dat werd door inspreker Jan-Ede Brijker nogmaals onderstreept. Hij was voor de eerste keer positief over een raadsvoorstel van het college. “Wij vertrouwen erop en erin dat we een fantastisch park neer kunnen zetten voor inwoners, ondernemers en bezoekers van Dokkum neer kunnen zetten”, aldus Brijker.


De voorzitter van Be Quick Dokkum sprak in namens de verenigingen Tennisclub Dokkum, Hockeyclub Dokkum, KV De Granaet en Be Quick Dokkum. Kees Theijssen: “Wilt u de komende week geschiedenis schrijven? Er liggen nu plannen welke door de betrokken verenigingen worden omarmd”, aldus de voorzitter. “Grijp deze kans en zet Noardeast-Fryslân op de sportieve kaart”, riep hij de raadsleden op. Recente gesprekken tussen gemeente, korfbalvereniging De Granaet, Be Quick Dokkum, Hockey Club Dokkum en Tennisclub Dokkum hebben geleid tot een nieuw schetsontwerp voor de inrichting van het Tolhuispark.

Het Harddraverspark ontwikkelen van sportpark naar recreatief stadspark. Dat is de ontwikkelrichting die voor alle betrokken partijen het meeste perspectief biedt en die aan de gestelde eisen en kaders voldoet. Een aantrekkelijk stadspark met een mix van toeristisch-recreatieve voorzieningen in combinatie met sportvoorzieningen in de vorm van voetbal en kaatsen. Een parkachtige structuur met een parkleane, groen en biodiversiteit. In het plan is ruimte voor de camping en de voetbal- en kaatsvereniging.  Verreweg het grootste deel gaat ook naar dit park: €5.560.000 is begroot voor Harddraverspark. 

Partijen enthousiast; wel twijfel over brug
De politieke partijen waren over het algemeen ook enthousiast over de plannen. Willem van der Veen: “Wat het CDA betreft is met dit raadsvoorstel de kogel door de kerk. We zijn voor recreatieve herontwikkeling van de Harddraver. Het CDA omarmt dit plan dan ook ten volle.” Van de een na grootste politieke partij, de FNP, kwam ook een kritische kanttekening. Fedde Breeuwsma (FNP): “Wat jo al net berike kinne as jo nei elkoar lústerje en in iepen oerlis fiere”. In grutte lijnen binne wy ek positief. Ien ding binnen wy net in foarstander fan en dat is de brêge nei it Bolwurk ta. Deryn folgje wy it advysk van de historyske ferieniging”.  Het enige kritiekpunt op het plan kwam van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland, stichting Historia Doccumensis, stichting Oud-Dockum en Museum Dokkum. Zij scharen zich vanuit historisch perspectief tegen de Loopbruggen in het Bolwerken. Meerdere partijen spraken zich daarover negatief uit, maar in de raad lijkt wel een meerderheid te zijn om een dergelijke brug te realiseren.

Investering: €9,1 miljoen
De kosten van de ontwikkelrichting worden geraamd op in totaal € 5,56 miljoen (excl. btw) voor het Harddraverspark en € 3,582 miljoen (excl. btw) voor het Tolhuispark inclusief de verplaatsing van de tennis. De totale gevraagde investeringsomvang bedraagt daarmee € 9,142 miljoen euro, dit is inclusief de gevraagde € 474.000 voor verdere planuitwerking en voorbereiding. De gemeente kan dit onder andere betalen uit de opbrengst van de verkoop van de ENECO-aandelen. De raad vergaderde over het financiële deel besloten, waardoor hier ook weinig openbare informatie over is. Hoe de kosten precies opgebouwd zijn, blijft ook voor online stadskrant In-Dokkum voorlopig een raadsel. De geheime bijlage waar in het raadsvoorstel naar wordt verwezen, is alleen beschikbaar voor de raad.

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân besluit definitief over de plannen in zijn openbare vergadering  21 januari 2021. Als de ontwikkelrichting voor het Harddraverspark: van sportpark naar recreatief stadspark’ en voor het ‘Tolhuispark: Sport verbinden en verbreden’ worden vastgesteld, kan worden begonnen met de uitwerking. De verwachting is dat er dan niet eerder dan in 2022 met de daadwerkelijke uitvoering kan worden begonnen.