In de afgelopen weken is een nieuw plan gepresenteerd voor het Harddraverspark in Dokkum. Nadat eerder vier verschillende plannen voor het park waren gemaakt en later ook een breed gedragen van onder leiding van bouwgroep Dijkstra Draisma werd gepresenteerd, is er nu een compromis. De gemeente kiest voor de ontwikkeling van een sportpark naar een recreatief stadspark. In het park is onder andere ruimte voor bijzondere recreatiewoningen, sport in het park, een beeldenpark en veel aandacht voor een groen park.

Enthousiasme
De gemeente Noardeast-Fryslân heeft naar eigen zeggen de afgelopen tijd goede en constructieve gesprekken met alle belanghebbenden in het Harddraverspark gevoerd. “Er ontstaat enthousiasme. Een goede basis om de ontwikkelrichting verder uit te werken. De gegeven presentatie wordt momenteel vertaald naar een concreet voorstel”, zo schrijft de gemeente op haar website. Het college bespreekt de ontwikkelrichting in december 2020, waarna het voorstel in januari wordt voorgelegd aan de raad voor bespreking en definitieve besluitvorming.


Voetbal en kaatsvereniging blijven
De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân nam op 25 juni 2020 een motie aan over de Harddraver. De raad vroeg het college met een voorstel te komen en daarbij rekening te houden met de visie ‘Oer de Grêft’, overleg met alle partijen en het behouden en versterken van recreatieve voorzieningen. In de plannen is een gewoon grasveld ingetekend voor gezamenlijk gebruik van de voetbal- en kaatsvereniging en een kunstgrasveld. Ook is er ruimte voor een eerder gepresenteerd groot parkeerterrein. De meeste ruime is er echter voor een park, met daarbij een beeldenpark, aandacht voor biodiversiteit en veel groen.

Geen woningbouw
De plannen van bouwgroep Dijkstra Draisma met daarin woningbouw lijken daarmee van de baan. Deze werden gemaakt na de presentatie van een viertal plannen. Dijkstra Draisma kreeg de medewerking van Voetbalvereniging Dokkum, Kaatsvereniging Oostergo en Camping & Haven recreatie Dokkum. Deze plannen volgden nadat de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân voor het eerst de verschillende mogelijkheden voor het Harddraverspark in Dokkum gepresenteerd. De gemeenteraad besloot eerder dat er kansen zijn voor het park in Dokkum. Daarom werden onder andere Dokkum Oer de Grêft (2017): over ‘het wakker kussen van Harddraverspark’ en in het plan ‘Verbinding rond Súd Ie’ (raad, juni 2019) rekening gehouden met het recreatief herinrichten van het Harddraverspark.

Meer impressies zijn te vinden in de presentatie.