Hockey Club Dokkum, Korfbalvereniging de Granaet en het Dockinga College komen met een gezamenlijk plan voor het Tolhuispark in Dokkum. Na
vele inventarisaties en gesprekken met betrokken partijen zien de drie partijen grote voordelen in het realiseren van een omni kunstgrasveld voor
meerdere sporten en verenigingen. Naast de aanleg van een multifunctioneel kunstgrasveld in de eerste fase, zijn er ook plannen voor het realiseren van een accommodatie en de mogelijkheid voor het overkappen van het veld in de winter door bijvoorbeeld een luchthal.

Bundelen
De drie partijen hebben een uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en haalbaarheid van kunstgras. Daarvoor is het huidige korfbalveld in beeld als locatie. “Het huidige Tolhuispark leent zich uitstekend voor een gecentraliseerde sportfaciliteit die door meerdere verenigingen en bedrijven benut kan worden”, schrijven de partijen in de plannen van in totaal 42 pagina’s. In Winsum is er onlangs een zand ingestrooid kunstgrasveld aangelegd voor hockey en korfbal. Men is erg te spreken over deze oplossing omdat anders beide verenigingen voor onmogelijke kosten zouden komen te staan met relatief kleine ledenaantallen. Voor de nieuwe ontwikkelingen wordt een onafhankelijke stichting opgericht, die het veld en eventuele accommodatie kan gaan beheren.


Accommodatie
Door de ligging van het zand ingestrooide kunstgrasveld ontstaat er de mogelijkheid voor de realisatie van een accommodatie die
geschikt is voor multifunctioneel gebruik. Om dit plan goed in kaart te brengen, is door de betrokken partijen een samenwerking aangegaan
met Adema Architecten. Voorkeur voor alle partijen gaat uit naar een duurzaam en energie neutraal gebouw met een lange levensduur. Ook bij een volledige herinrichting van het huidige azc terrein voor tennis en voetbal, zal deze nieuw te realiseren accommodatie geen obstructie vormen voor de uitvoering en realisatie van de herinrichtingsplannen van het Tolhuispark.

Luchthal
Een luchthal is een demontabele opgeblazen tent die in november wordt opgezet en in maart weer wordt afgebroken. Deze sporthal die
dan ontstaat, is voorzien van alle techniek; denk aan airco-installatie, belichting, deuren/sluizen plus dat er een sportvloer wordt aangebracht
over het nieuwe kunstgrasveld. Het grootste voordeel is dat het veld het gehele jaar benut kan worden. Door de sportvloer die wordt aangebracht over het kunstgrasveld, ontstaat er een ondergrond die voor vele sporten geschikt is.

Bekijk hier de volledige plannen: 
Sportpoort De Oude Meer