Een aanwonende van het Kleindiep in een initiatief gestart om het Kleindiep autovrij te maken. Dit deed de bewoner door een enquête onder buurtgenoten. Het Kleindiep is “immers een Anton Pieck-achtige omgeving en dat moet zo blijven”, aldus de initiatiefnemer. De meerderheid van de buurt is het met de initiatiefnemer eens.

Enquête buurtbewoners
In de enquête, die op eigen initiatief werd opgesteld, kregen de buurtgenoten de volgende keuzeopties: situatie in gebied Kleindiep laten zoals het nu is, alle parkeerplekken op de Vleesmarkt en Wortelhaven laten verdwijnen en zoeken naar een alternatief voor huidige parkeerplaatsen, of gebied Kleindiep geheel autovrij maken. Ofwel: verboden in te rijden, alleen aan- en afvoer van goederen voor aanwonenden. Op die manier werden de meningen van omwonenden gepeild en aan de hand daarvan is er een brief naar de gemeente verstuurd. Naast het autoverkeer op en rond de kades zou er bovendien te hard worden gereden, aldus de initiatiefnemer.


Uitkomsten
Op de enquête die in de buurt werd verspreid, werd positief gereageerd. 80% van de respondenten ziet de Vleesmarkt, van de Zijl tot aan de Bonte Brug, graag autovrij. Zij die tegen waren, hadden als argument dat ze op latere leeftijd de auto graag voor de deur willen hebben. Bewoners aan de Wortelhaven vinden dat de parkeerplaatsen mogen verdwijnen, mits de garages van individuele bewoners bereikbaar blijven. Tot slot zijn veel buurtgenoten ook van mening dat het stuk van de Bonte Brug tot aan de Witte Brug autovrij zou moeten zijn, maar dat dat voor nu wellicht een stap te ver is.