Iets wordt pas afval als je het weggooit. Dan doen we in mijn ogen al veel te snel en veel te vaak. Het stoort mij dan ook enorm dat de gemeente Noardeast-Fryslân van plan is om nieuwe containers aan te schaffen ter waarde van 1,5 miljoen euro. En dat terwijl de oude zo nog twintig jaar meekunnen. De reden?  “Om volledig te kunnen harmoniseren en optimaliseren zijn nieuwe containers noodzakelijk”, vindt de gemeente. Als fractie Actief Links Lokaal zien we veel liever dat de gemeente zich inzet om de afvalstoffenheffing juist fors naar beneden te krijgen!

Drie voorstellen
De gemeente Noardeast-Fryslân kan wat de fractie van Actief Links Lokaal veel slimmer omgaan met het (groen)afval in de gemeente. Daarom kwam de fractie met drie voorstellen richting het college die bijna alle inwoners van de gemeente aangaan. Een oplossing voor het groenafval in de binnenstad van Dokkum, het plaatsen van bladbakken in de voormalige gemeenten Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. ook invoeren en ’s winters minder vaak het groenafval ophalen. Dat levert direct een kostenbesparing op die terug kan worden gegeven aan de inwoners van onze gemeente.

Andersom redeneren
Wat onze fractie betreft moet de gemeente nu echt eens andersom gaan redeneren. Omdat de inwoners van de gemeente toch wel verplicht zijn om te betalen, worden de budgetten voor afvalstoffenheffing altijd volledig door de gemeente gebruikt. En dat is helemaal niet nodig. Juist nu is een verlaging van de afvalstoffenheffing erg welkom voor veel inwoners van de gemeente. Schaf geen onnodig nieuwe containers aan, zamel het groenafval minder vaak in en accepteer dat er op dit moment nog verschillen zijn in de manier waarop het afval in de gemeenten wordt ingezameld.
Daar hebben de inwoners van onze gemeente veel meer aan dan aan termen als “harmoniseren en optimaliseren”.

Kootje Klinkenberg
Actief Links Lokaal