Komend najaar wordt als het goed is gestart met de herinrichting van de Legeweg. De renovatie maakt deel uit van het gemeentelijke project Versterking Binnenstad Dokkum, dat als doel heeft de historische binnenstad aantrekkelijker te maken. Zodra de werkzaamheden aan de Westersingel klaar zijn – volgens de huidige planning is dat augustus 2023 – is de Legeweg aan de beurt. Speerpunten bij de herinrichting zijn o.a. het streven naar een klassiek straatbeeld ca. 1900, het planten van bomen aan beide zijden van de straat en een heldere structuur te creëren door een rechte rijbaan, parkeren aan één kant en meer ruimte voor fietsers. De meerderheid van de bewoners van de Legeweg is het hier niet mee eens.

Niet voldoende voldaan aan suggesties bewoners
Na het voorlopige straatontwerp in begin 2022 ontving de gemeente een aantal suggesties van bewoners. Volgens de gemeente hebben zij op één na alle suggesties geïmplementeerd in hun definitieve ontwerp. De Legeweg is echter van mening dat de gemeente haar bewoners niet voldoende heeft betrokken in het maken van het ontwerp. De meerderheid van de straat ziet graag het behoud van de bestaande parkeerplaatsen en van de ondergrondse afvalcontainer, nieuwe bomen met betere bewatering op de huidige plantingsplaatsen en het behoud van de slinger in de weg. In het definitieve ontwerp van de gemeente wordt aan deze voorstellen niet voldaan.

Eenzijdige opheffing werkgroep door gemeente
Al in 2021 is een werkgroep opgericht die als doel had samen met de gemeente te komen tot een ontwerp dat breed gedragen werd door de straat. De gemeente kwam toen tot een bepaald ontwerp waar de werkgroep niet enthousiast over was. Na rondvraag en overleg met de bewoners bleek dat 72% van hen, waaronder de DoRé Kerk, het niet eens was met het gemeentelijke ontwerp. De gemeente heeft de werkgroep vervolgens eenzijdig opgeheven en is verder gegaan met de ontwikkeling van haar eigen ontwerp. Daarmee is zij volgens de bewoners steeds verder af gaan staan van de originele ontwerpplannen van de werkgroep en dus ook van de buurt.

Parkeren vormt heikel punt
Eén zaak waarover gemeente en bewoners het niet eens kunnen worden, zijn de parkeerplaatsen op de Legeweg. Deze bevinden zich nu zowel aan de linker- als aan de rechterkant van de straat. De bewoners pleiten ervoor om dit zo te houden, omdat het volgens hen anders zorgt voor onveilige en onoverzichtelijke situaties voor het verkeer, en dan met name voor gemeentelijk personeel dat zijn auto stalt in de parkeergarage in de straat. Een verkeersdeskundige bevestigt dit. De parkeerplaatsen naar één kant brengen is volgens de gemeente echter een essentieel onderdeel van het ontwerp, zowel esthetisch als technisch. Technisch heeft dit te maken met de beschikbare ondergrondse ruimte om extra bomen te kunnen planten. Bovendien past het bij de gemeentelijke doelstelling om Dokkum autoluwer te maken.

“Graag een ontwerp dat gedragen wordt door de meerderheid”
Andere struikelblokken zijn o.a. het verplaatsen van de afvalcontainer voor een rijksmonumentaal pand (wat verzakking kan opleveren) en het feit dat de gemeente de huidige slinger uit de weg wil halen. Ook dat zorgt volgens de buurt voor gevaarlijke verkeerssituaties. Een recht wegdek werkt namelijk snelheidsovertredingen in de hand. “Wij begrijpen niet dat het zo moet. Wij zien graag een ontwerp dat gedragen wordt door de meerderheid van de buurt,” aldus het merendeel van de Legeweg.

Correctie 13 mei: In dit stuk werd eerder vermeld dat de gemeente de bewoners heeft meegenomen in het ontwerp. Uit reactie van de bewoners blijkt dat dat niet klopte. Volledigheidshalve hebben wij nu ook de reactie van de bewoners opgenomen.