De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân is donderdagavond akkoord gegaan met het wijzigen van de bestemming van het pand van Van Sinderen aan de Markt 38 in Dokkum. De initiatiefnemers kunnen nu aan de slag met de formele aanvraag om een hotel/restaurant in het pand te beginnen. De meeste fracties waren positief over de plannen. Alleen ELP NEF en ALL stemden tegen de wijziging, De partijen waren kritisch over de wijze waarop de gemeente de plannen beoordeeld en andere recente aanvragen voor horecaontwikkelingen afwees.

Horeca
Initiatiefnemer Marktontwikkeling Dokkum BV wil een restaurant beginnen in het voormalige pand Van Sinderen aan de Markt 38 in Dokkum. Het bedrijf diende een informatieverzoek in bij de gemeente Noardeast-Fryslân voordat er een formele vergunningenprocedure wordt gestart. Omdat nieuwe horeca zich officieel moet vestigen in het horecaconcentratiegebied aan de Zijl/Diepswal, werd de gemeenteraad in het verzoek gevraagd om af te wijken van het geldende bestemmingsplan. Het gebouw is eind 19e eeuw gebouwd als Hotel Café de Beurs en heeft lange tijd als horecapand gediend. “De aard en schaal van het pand maken dat deze horeca-ontwikkeling moeilijk inpasbaar is op de Diepswal. En juist vanwege deze karakteristieke aard en omvang is een horecafunctie als deze goed inpasbaar op de Markt, waardoor zowel de horeca-ontwikkeling als het karakteristieke pand behouden blijven voor Dokkum”, vindt de gemeente.


Geen winkels meer
Er is nu sprake van een tijdelijke invulling van het pand in detailhandel in wonen en (tuin) meubelen. Eerder was meubelzaak van Sinderen er gevestigd. “Het is een erg groot pand en de locatie is minder geschikt voor detailhandel”, zo stelt de gemeente. Aan de noordkant van de Markt is één van de laatste winkels aan de Markt verdwenen. Omdat detailhandel in de loop der jaren meer onder druk staat is in de binnenstadsvisie ervoor gekozen detailhandel nog meer te concentreren in het zogenaamde kernwinkelgebied, de D-structuur. Het pand bevindt zich niet in dit kernwinkelgebied. De Visie Binnenstad Dokkum stelt dat nieuwe horeca zich moet vestigen aan De Zijl/Diepswal. “Het is niet de insteek om met dit voorstel een nieuwe beleidsregel vast te laten stellen, maar in dit specifieke geval met maatwerk verantwoord af te wijken van de Visie Binnenstad Dokkum”, zo schreef de gemeente in haar voorstel aan de gemeenteraad.