In zijn vrijstaande woning in Dokkum maken we kennis met energieambassadeur Wiebe Jelle de Haan. Voor hem staat in zijn vrijwilligerswerk voor Elkenien Grien één ding voorop: “bewustwording creëren over energiegebruik”. Nadat hij in zijn werkzame leven ook in de energiesector aan het werk was, komt hij als vrijwilliger in het energiecafé opnieuw met energie in aanraking. De Haan: “Na een werkzaam leven bij de NUON wil ik mijn tijd graag vullen met zinvolle activiteiten.”

Meten is weten
In het aantekeningboekje van de Haan, van origine installateur, houdt hij al tientallen jaren exact bij wat het energieverbruik van zijn eigen huishouden is. “Ik wil namelijk weten wat er verbruikt wordt en houdt dat maandelijks bij”. Alleen op die manier is namelijk te achterhalen of er apparaten zijn die het verbruik onnodig omhoogstuwen. Een gewoonte die wat hem betreft veel meer mensen mogen overnemen. “In mijn tijd bij Nuon hadden we ook als voorlichtende taak om mensen bewust te maken van hun verbruik. Dan belden ze met bijvoorbeeld de opmerkingen dat de meters niet deugden, maar bleek dat ze net bijvoorbeeld een aquarium of fonteinpomp hadden aangeschaft. Dat wisten ze niet, omdat ze geen idee hadden van het verbruik ervan. Als je dat pas na een jaar meet, dan ben je te laat.

Consuminderen en Hergebruik stimuleren.
De motivatie van De Haan om als energieambassadeur aan de slag te gaan is erg breed. Het onbegrensde consumeren waardoor we in rap tempo de grondstoffen opgebruiken bijvoorbeeld. Het is hem een doorn in het oog. Net als dat er een heleboel spul wegwerpartikelen gemaakt en gebruikt wordt, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Consuminderen.  “Toen ik bij de PEB werkte, was dat nog een echte nutsvoorziening. De mensen kregen voorlichting in doelmatig gebruik van energie, was daar onderdeel van. “Inmiddels zijn deze bedrijven allemaal geld gestuurd. Het moet allemaal meer, er moet geld gegenereerd worden ten koste van energie maar er is juist een omslag in denken nodig. Mensen die veel geld hebben kunnen zich veel veroorloven, maar ondertussen wordt de natuur vernield”.

Energie
De Haan kwam via de wijkraad Jantjeszeepolder – waar hij sinds 2005 actief voor is – voor het eerst na zijn werkzame leven weer in aanraking met de energiewereld. Er werd een actie over vloer, muur raamisolatie via Buurkracht georganiseerd, waarbij o.a. collectief zonnepanelen besteld konden worden. De Haan schafte ze ook aan. “Met de app is goed te zien wat het oplevert. Inmiddels hebben we meer stroom terug geleverd dan verbruikt en dat is heel aardig om te zien.” Daarnaast investeerde hij in HR++-glas en vloerisolatie en dat ziet hij direct terug in het verbruik.

Energiecafé
Toen het energiecafé in het voormalige Prinsgebouw geopend werd, kreeg de Haan een uitnodiging voor de opening van de stichting Elkenien Grien, vanwege zijn functie binnen de wijkraad Jantjeszeepolder. Hij bezocht samen met andere wijkraadleden het café en werd enthousiast: “Dat voelde heel erg vertrouwd aan. Dit is mijn wereld: ik weet wat een KWh is en wat de eenheden van energie precies betekenen.” Bovendien had de Haan de ervaring al wat er bij mensen thuis te besparen valt aan energie. Hij meldde zich als vrijwilliger en heeft inmiddels in een aantal projecten meegedraaid. Hij gaat binnenkort met warmtecamera op pad in Holwerd en is tijdens openingstijden te vinden in het energiecafé.

Bewustwording
Het doel van energieambassadeur De Haan is om vooral ook mensen bij energiebesparing te betrekken die er nu nog verder van af staan. “De mensen die nu in het energiecafé komen, zijn vaak al goed geïnformeerd en met besparing bezig”.  Juist bij de doelgroepen die er verder vanaf staan moeten we bewustwording gaan creëren. “Veel voorkomende energievreters zijn oude koelkasten en vriezers. Die staan altijd aan en als ze ouder zijn dan vijf jaar verbruiken ze veel energie om soms maar een paar producten koud te houden”. Ook te denken aan onnodig verwarmen van ruimten. Lange tijd was de gedachte ook dat je er zelf beter van moest worden, maar het is natuurlijk veel breder: “Je wilt toe naar minder uitstoot van CO2.”

Afspraak maken
Het energiecafé is elke zaterdag- en woensdagmiddag van 13 tot 16.30 uur op afspraak open. Woningbezitters die een afspraak gemaakt hebben kunnen binnenlopen met vragen over energiebesparing, isolatie, zonnepanelen en tal van andere zaken. Elkenien Grien heeft inmiddels een onafhankelijk adviesteam gevormd om alle vragen over energiebesparing en CO2-neutraal wonen te beantwoorden. Een afspraak maken kan per telefoon 0610456049 of per e-mail: info@elkeniengrien.nl. Vanzelfsprekend worden in het café ook de richtlijnen van het RIVM gehanteerd. Tips voor een lager energieverbruik zijn ook te vinden op de website: www.elkeniengrien.nl.