Ruim vijf jaar na het eerste ontwerp uit 2015 voor een Bastion – een stukje Bolwerk – bij Dokkum, kan er in maart 2021 eindelijk worden gestart met de bouw. Nabij de nieuwe rotonde in de Lauwersseewei ter hoogte van de Rondweg-Zuidoost komt een bastion dat het begin of eindpunt van de Centrale As markeert en als visitekaartje van Dokkum dient. Het Bastion krijgt een hoogte van ruim 5 meter. Aan de bovenkant worden bomen geplant om de zichtbaarheid te versterken. De oever wordt ingericht als Marrekrite aanlegplaats waardoor het Bastion ook per boot bereikbaar is en onderdeel wordt van de Súd Ie vaarroute.

Slappe grond
Vanwege de slechte ondergrond, slappe veen- en kleilagen is de aanleg van een nieuw Bolwerk bij Dokkum lastig en moeten er extra maatregelen voor deze grondophoging getroffen te worden. Vanwege de slappe ondergrond, waren in ieder geval extra maatregelen nodig, die zorgden voor hoge kosten zoals extra grond/zand transporten en het toepassen extra zware damwanden inclusief verankering en extra uitvoeringstijd. Het oorspronkelijke ontwerp van landschapsarchitect Eric Overdiep ging uit van een bastion dat zes meter hoog, dat is met een meter verlaagd.


Kunstwerken
Bij de aanleg van de Centrale As is het idee ontstaan om een aantal kunstwerken bij De Centrale As te realiseren. Deze kunstwerken zijn ook meteen ontmoetingsplekken. Plekken waar bewoners en bezoekers van het gebied  samenkomen en recreëren. Er zijn voor drie locaties kunstwerken ontworpen. Bij het aquaduct gaat het om het kunstwerk van Ids Willemsma. Bij de Goddeloze singel in Feanwâlden gaat het om een uitkijktoren. Voor Dokkum is de keuze gevallen op een bastion. Het Bastion bij de noordelijke aansluiting van Dokkum op de Centrale As is geïnspireerd op het voormalige verdedigingswerk van Dokkum. Naar verwachting zal het Bastion in het najaar van 2021 klaar zijn.