Dokkum
Na de zomer wordt een doorbraak verwacht rondom het Bastion dat hij Dokkum staat gepland. Dat meldt Ben Boersma, die bij het project betrokken is. “Het is een hele zoektocht geweest, maar snel na de zomervakantie verwacht ik dat we er uit zijn”, aldus Boersma. Het ontwerp is wel aangepast ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp uit 2015. “Het staat bijvoorbeeld iets verder van de waterkant, maar ook weer niet te ver”, vertelt hij.

Nieuwe Bolwerk
In het kader van het kunstproject van de Centrale As wordt nabij Dokkum een stuk van een Bolwerk gerealiseerd. Nabij de nieuwe rotonde in de Lauwersseewei ter hoogte van de Rondweg-Zuidoost komt een bastion dat het begin of eindpunt van de Centrale As markeert en als visitekaartje van Dokkum dient. Het oorspronkelijke ontwerp van landschapsarchitect Eric Overdiep ging uit van een bastion dat zes meter hoog is en dat als rustplek voor wandelaars en fietsers kon worden gebruikt.


Afspraken
De realisatie van het bastion is een van de afspraken die tussen de provincie Fryslân en de gemeente Dongeradeel zijn gemaakt in het kader van de Centrale As. Met de komst van de Centrale As waren er op diverse plaatsen langs de weg aanpassingen nodig om te zorgen voor een goede ontsluiting van het verkeer. Dit geldt ook voor de oostkant van Dokkum. Zo kwam er een rotonde die het kruispunt Rondweg Zuidoost en Stroobossertrekweg verving en een nieuwe fietsbrug over het Dokkumer Grootdiep. De gemeente, provincie en verantwoordelijk aannemer hebben een ontwerpteam gevormd dat in overleg met de architect een aangepast ontwerp heeft gemaakt. Vanwege technische onmogelijkheden en financiële overschrijdingen was dat nog een hele klus.

Ondergrond
Vanwege de slechte ondergrond, slappe veen- en kleilagen is de aanleg van een nieuw Bolwerk bij Dokkum lastig en moeten er extra maatregelen voor deze grondophoging van ca. 6.00m hoog, getroffen te worden. Vanwege de slappe ondergrond, waren in ieder geval extra maatregelen nodig, die zorgen voor hoge kosten zoals extra grond/zand transporten en het toepassen extra zware damwanden inclusief verankering en extra uitvoeringstijd. De aannemerscombinatie die verantwoordelijk is voor de aanlegfase Centrale As bij Dokkum heeft een alternatief voorstel gedaan om de ondergrond mechanisch te verstevigen door toevoeging van toeslagstoffen. Deze methode werd door zowel de provincie als het Rijk afgekeurd.

Dichtbij definitieve oplossing
Het ontwerpteam is nu dichtbij een definitieve oplossing, zo laat Boersma weten. “Je hebt te maken met hele slappe grond tot twintig meter diep. Je weet niet hoe grillig het is en op welke plaats je zand of klei tegenkomt. Het is een roerig gebied”, laat hij weten. Als de nieuwe vergunning voor het Bastion zijn afgegeven, duurt de bouw van het Bastion ongeveer drie maanden. Een exacte planning kon Boersma in de vakantie niet geven.


Het eerdere ontwerp uit 2015

Lees ook:
Rand van Dokkum krijgt deel van een Bolwerk