Woensdagavond werd in het energiecafé in Dokkum een drukbezochte informatiebijeenkomst georganiseerd over de warmtepomp. Energieambassadeur Bert Barten informeerde de ongeveer vijftig aanwezigen over de werking, voor- en nadelen en verschillende typen warmtepompen. De vele (spook)verhalen over warmtepompen in de media waren voor de stichting aanleiding om een avond te organiseren waarbij onafhankelijke informatie over de warmtepomp wordt gegeven. Barten ging onder andere in op het geluidsniveau, de verschillende typen pompen, zaken om rekening te houden bij de installatie en beantwoordde tal van vragen vanuit het publiek.

Energiecafé
Voor iedereen die de avond gemist heeft, is het energiecafé geopend of komen energieambassadeurs aan huis. Elke zaterdag- en woensdagmiddag van 12 tot 16 uur kunnen woningbezitters binnenlopen met vragen over energiebesparing, isolatie, zonnepanelen en tal van andere zaken. ElkenienGrien heeft inmiddels een onafhankelijk adviesteam gevormd om alle vragen over energiebesparing en CO2-neutraal wonen te beantwoorden.


Huisbezoeken
De energie-ambassadeurs komen ook aan huis om te adviseren. Verschillende bedrijven laten in het Energiecafé hun producten en oplossingen zien. In de Prins-Fabriek, Rondweg West 35 in Dokkum is een ruimte gevonden waar iedereen terecht kan met alle vragen over energiebesparing en over hoe van het gas af. Het is eventueel ook mogelijk om buiten de openingstijden een afspraak te maken. Meer infomatie is ook te vinden op de website: www.elkeniengrien.nl