De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân heeft een aangepast plan gepresenteerd gekregen voor het Harddraverspark, dat op brede steun kan rekenen. De plannen van bouwgroep Dijkstra Draisma werden in de afgelopen aangepast naar de variant 2A, met medewerking van Voetbalvereniging Dokkum, Kaatsvereniging Oostergo, Camping & Haven recreatie Dokkum. Ook de beide ondernemersverenigingen spreken steun uit voor de plannen, al willen ze niet expliciet voor de variant van Dijkstra Draisma kiezen.

Vier presentaties
Eind mei kreeg de gemeenteraad vier opties gepresenteerd. Een Kunstpark, een Park door de markt, een Schootsveldpark en een Nul-variant waarbij er niets aan het park wordt gedaan. De eerste en de derde variant kosten daarbij tussen de 15 en 30 miljoen euro, exclusief de kosten voor een eventuele sportverplaatsing. De tweede variant – het nu aangepaste plan van Dijkstra Draisma – kwam op een investering van de gemeente van maximaal 2,5 miljoen euro uit. In dit plan biedt het park ruimte als cultuurpark, was er ruimte voor recreatie, overnachtingen en verblijfsrecreatie, parkeren en werd er ingezet op wonen. Dit plan is nu aangepast met als toevoeging onder andere de sportvelden van VV Dokkum en de aangepaste plannen van de camping.


Buurt wil groen behouden
Hoewel er breed draagvlak is voor de plannen, is niet iedereen blij met de aangepaste variant. Buurtbewoners van de Eelaan willen de groenstrook tegenover hun woningen behouden. “Wij zijn ontstemd dat wij niet betrokken zijn bij de het ontwikkelen van deze plannen. Zeventien woningen van de Eelaan hebben direct uitzicht vanuit de woonkamer op het Harddraverspark, dit geldt ook voor een aantal woningen aan het Schapedijkje; zij worden genegeerd bij de planvorming”, schrijven ze in een brief aan het college. Inhoudelijk ondersteunen de bewoners de plannen zoals die ontwikkeld zijn wel, alleen de wens van de buurt is dat het bestaande wandelpad, groenstrook en boomwal/houtsingel gehandhaafd blijft.

Debat
De gemeenteraad besloot eerder dat er kansen zijn voor het park in Dokkum. Daarom werden onder andere Dokkum Oer de Grêft (2017): over ‘het wakker kussen van Harddraverspark’ en in het plan ‘Verbinding rond Súd Ie’ (raad, juni 2019) rekening gehouden met het recreatief herinrichten van het Harddraverspark. Op 25 juni 2020 volgt in de raadszaal van het gemeentehuis te Kollum een openbaar opiniërend raadsdebat hierover. Na de zomer zal besloten worden over het verdere proces.