Donderdagavond kreeg de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân de verschillende mogelijkheden voor het Harddraverspark in Dokkum gepresenteerd. Eerst werden de verkenningen door Weusthuis en expertisebureau Ruimte & Vrije Tijd gepresenteerd. Daarna kwamen 4 modellen van de deelnemende bureaus aan bod, met de nodige variaties. Silvester Adema van Adema Architecten, Bauke Tuinstra van TWA Architecten, Johan Kruiger van BügelHajema en Douwe Keegstra van de gemeente presenteerden alle vier de plannen voor wat er in het Harddraverspark in Dokkum mogelijk is.

Vier opties
De vier opties die aan de orde kwamen waren achtereenvolgens een Kunstpark, een Park door de markt, een Schootsveldpark en een Nul-variant waarbij er niets aan het park wordt gedaan. De eerste en de derde variant kosten daarbij tussen de 15 en 30 miljoen euro, exclusief de kosten voor een eventuele sportverplaatsing. De tweede variant komt op maximaal 2,5 miljoen euro uit en lijkt op basis van het financiële plaatje het meest reëel. In dit plan biedt het park ruimte als cultuurpark, is er ruimte voor recreatie, overnachtingen en verblijfsrecreatie, parkeren en wordt er ingezet op wonen. De andere twee plannen sluiten meer aan bij het advies van het bureau voor Ruimte & Vrije Tijd (Arnhem). Zij adviseren een park met referentiebeelden van regionaal tot landelijk/internationaal ambitie op het schaalniveau van Harddraverspark.


Gemeenteraad aan zet
De gemeenteraad besloot eerder dat er kansen zijn voor het park in Dokkum. Daarom werden onder andere Dokkum Oer de Grêft (2017): over ‘het wakker kussen van Harddraverspark’ en in het plan ‘Verbinding rond Súd Ie’ (raad, juni 2019) rekening gehouden met het recreatief herinrichten van het Harddraverspark. Burgemeester & Wethouders komen na de zomer met voorstel naar de raad over wel of niet herontwikkelen Harddraverspark. Onder andere sportverenigingen worden hier vooraf in meegenomen.

Bekijk hier de volledige presentatie

Lees ook: 
Leden tennisclub Dokkum stemmen voor verhuizing
VV Dokkum praat weer over mogelijke verhuizing
Sportverplaatsing Harddraverspark blijft in beeld (achtergrond)
Harddraverspark aangepakt met poffertjeskraam