Verzekeraars zijn er in 2018 opnieuw in geslaagd om meer fraudegevallen op te sporen. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV). Ging het in 2017 nog om 11.540 fraudes, in 2018 kwam het totaal uit op 12.879 stuks. Het totale fraudebedrag was in 2018 overigens wel een stuk lager dan in 2017. Het afgelopen jaar werd er 82 miljoen euro aan fraudes opgespoord, terwijl dat totaal in 2017 nog 101 miljoen euro was.

Autoverzekering in de fraude top-3
De meeste verzekeringsfraude werd bij autoverzekeringen, inboedelverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen geconstateerd. Het intensieve opsporingsbeleid van de verzekeraars zorgt er mede voor dat ze goedwillende klanten relatief lage premies kunnen blijven bieden als deze bijvoorbeeld online hun autoverzekeringen vergelijken met het aanbod van andere verzekeraars.


Honderden onderzoekers actief
In de praktijk hebben maar liefst 450 personen er een volledige dagtaak aan om de stroom vermoede fraudegevallen na te trekken. Als na een eerste screening van een potentiële fraudezaak serieuze verdenkingen opdoemen, wordt een concreet onderzoek in gang gezet. Soms worden de fraude-onderzoekers meteen op het juiste spoor gezet, omdat iemand in de omgeving van de verdachte concrete tips doorspeelt. Daarnaast blijkt sociale media een belangrijk hulpmiddel te zijn om bepaalde situaties vrij gemakkelijk na te kunnen trekken.

Meer claimen dan toegestaan
In het geval van fraude maken verzekeraars onderscheid tussen ‘opportunistische’ fraudeurs en fraudeurs die met voorbedachte rade te werk gaan. Bij de opportunisten gaat het vrijwel altijd om fraudes waarbij de geclaimde schade groter wordt voorgesteld dan wat in werkelijkheid het geval is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan iemand die het plaatselijke Filmhuis bezoekt en bij thuiskomst ontdekt dat er bij hem is ingebroken. Tijdens het melden van de legitieme schade moffelt deze persoon dan ook nog even een dure televisie in het claimbedrag, terwijl de fraudeur dat apparaat nog in bezit heeft.

Zwarte lijst
Bij verzekerden die ernstig frauderen of georganiseerde criminaliteit plegen (door bijvoorbeeld een overval in scène te zetten), is de kans groot dat ze op de zogenoemde ‘waarschuwingslijst’ terecht komen. Alle Nederlandse verzekeraars kunnen deze lijst inzien en op die manier ook concreet achterhalen wat voor fraude de desbetreffende persoon heeft gepleegd. Wie eenmaal op deze lijst terecht is gekomen, kan vrijwel nergens meer een nieuwe verzekering afsluiten.

Topje van de ijsberg
Volgens het CBV is het aantal daadwerkelijk opgespoorde fraudes vermoedelijk het topje van de ijsberg. Er is namelijk onvoldoende personele capaciteit beschikbaar om werkelijk alle fraudevermoedens na te trekken. Tenslotte is het CBV van mening dat mensen zichzelf in de vingers snijden als ze frauderen, want die kosten worden uiteindelijk gewoon in verhoogde premies verrekend. Het zijn dus ook en voornamelijk de onschuldige, netjes betalende verzekerden die meer betalen door fraudeurs.