RWZI Dokkum
Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Wetterskip Fryslân in Dokkum is gestart met het aanleggen van 1500 zonnepanelen. Met het plaatsen van circa 35.000 zonnepanelen op dertien rioolwaterzuiveringinstallaties (rwzi’s) wil Wetterskip Fryslân zijn CO2-uitstoot met 13 procent verminderen.
De panelen worden geplaatst bij de zuiveringen in Kootstertille, Burdaard, Damwâld, Dokkum, Drachten, Gorredijk, Joure, Sneek, Sint Annaparochie, Sloten, Warns en Wolvega. De investering in het project ‘Zon op rwzi’s’, in totaal ruim 14 miljoen euro, verwacht het waterschap terug door op de energierekening te besparen. De op te wekken zonne-energie op de zuiveringen is bijna 9 miljoen kWh per jaar, zo ongeveer het verbruik van drieduizend huishoudens.

Klimaatdoelstelling
Wetterskip Fryslân telt 27 rwzi’s, maar die zijn niet allemaal geschikt voor zonnepanelen. ”Er moet wel voldoende ruimte omheen zijn’’, aldus de woordvoerder. ”En we willen ook niet zomaar bomen kappen.’’ Het plaatsen van zonnepanelen draagt voor 17 procent bij aan de klimaatdoelstelling van het Friese waterschap. Dat wil, net als de andere waterschappen en het Rijk, in 2025 volledig energieneutraal zijn en in 2030 klimaatneutraal. Het hoofdkantoor in Leeuwarden is al energieneutraal, voor de rest van de organisatie is nog 32 procent te gaan, zo zei voormalig dijkgraaf Paul van Erkelens eind vorig jaar bij zijn afscheid.