Het is de bedoeling dat er op den duur woningen worden gebouwd op het terrein van de voormalige Aldi aan de Hogedijken. Na het verhuizen van supermarktketen naar de Koophandel werd het pand door GGD Fryslân een tijd lang als vaccinatie- en boosterlocatie gebruikt. Sinds deze vaccinatielocatie in maart 2023 haar deuren sloot, staat het pand leeg. Inmiddels is het voormalige supermarktgebouw verkocht aan een Dokkumer ondernemer, die van plan is er op den duur woningen neer te zetten. Het project staat nog in de kinderschoenen: de ondernemer is momenteel in gesprek met de gemeente en met huidige eigenaren van omliggende percelen om te zien wat de mogelijkheden zijn en waar eventueel kansen liggen. Concrete plannen ontbreken voorlopig dus nog.

Nieuw woongebied Hogedijken
De herinrichting van de Hogedijken was al langere tijd een wens van de gemeente Noardeast-Fryslân. In 2020 heeft zij nummer 4 opnieuw gekleurd in het bestemmingsplan: van detailhandel naar woonbestemming. Door de verplaatsing van de Aldi eind 2022 is er ook daadwerkelijk ruimte vrijgekomen voor de bouw van nieuwe woningen. Het bestemmingsplan geeft aan dat er maximaal veertien woningen op het voormalige Aldi-perceel gebouwd mogen worden. De woningen op deze plek gaan het begin vormen van het geheel nieuw woongebied op de Hogedijken.