Op woensdag 11 september opende het Wijklokaal, sinds kort gevestigd in het oude gebouw van de Groen van Prinsterer school, voor het eerst haar deuren. Meerdere enthousiaste buurtbewoners uit de Hoedemakerspolder kwamen die ochtend een kijkje nemen in één van de oude lokalen, die inmiddels is ingericht als gezellige huiskamer. De ochtend werd georganiseerd door initiatiefnemers Martin en Miranda van der Spoel en stond geheel in het teken van samen zijn, verbintenis creëren en gezelligheid.

Eenzaamheid Hoedemakerspolder
‘’Er heerst, vaak zonder dat mensen het weten, eenzaamheid onder ouderen en zelfs jongeren. Eenzaamheid kent immers geen leeftijd”, aldus Miranda van der Spoel. Dit was voor haar en haar man reden genoeg om het Wijklokaal op te richten in de Hoedemakerspolder, de buurt waar zij zelf ook wonen. Zij merkten dat er ook in hun wijk veel eenzaamheid is en dat buurtbewoners elkaar vaak niet tot nauwelijks kennen. Daarom zijn ze in gesprek gegaan met Stichting Bolwerk, waardoor ze via connecties de mogelijkheid kregen om een lokaal te huren in het oude schoolgebouw. Hier krijgt jong en oud de kans om met elkaar in contact te komen en samen activiteiten te ondernemen. Zo kunnen ze er met elkaar spelletjes spelen, een boek lezen, maar ook samen koffie drinken of ‘gewoon’ elkaar een luisterend oor bieden. “We willen mensen het gevoel geven van een gezellig buurthuis en waar jong en oud zich welkom voelt”, aldus Miranda. Op deze manier hopen Martin en Miranda eenzaamheid in de wijk te bestrijden en een nieuwe ontmoetingsplek te creëren voor een ieder die daar behoefte aan heeft.


Samenwerking Stichting Bolwerk
Voordat het Wijklokaal er was, deed Miranda al vrijwilligerswerk bij Stichting Bolwerk. Deze stichting bied onder meer het Maatjesproject aan, welke er voor zorgt dat mensen die psychisch en sociaal kwetsbaar zijn, een maatje krijgen om mee te kletsen of leuke dingen mee te doen. Inmiddels is er een samenwerking ontstaan tussen Stichting Bolwerk en het Wijklokaal. Als iemand uit de wijk Hoedemakerspolder naar Stichting Bolwerk belt voor het vinden van een maatje, worden Martin en Miranda hierover geïnformeerd. Zij plaatsen vervolgens een oproepje op hun Facebook-pagina ‘Hoedemakerspolder Dokkum’, die speciaal voor deze buurt is opgericht en zo doen ze dan hun best om een geschikt maatje uit deze wijk te vinden.

Activiteiten Wijklokaal
Het Wijklokaal is vanaf nu om de week op woensdag geopend voor alle mensen woonachtig in de Hoedemakerspolder. Voor het komende jaar zijn er al verschillende activiteiten gepland. Denk aan knutselen voor kinderen, een high tea, gezamenlijk eten en nog veel meer. Ook op Kerstavond zal het Wijklokaal open zijn, om eenzame of geïnteresseerde buurtbewoners de gelegenheid te geven gezamenlijk te genieten van een hapje en een drankje.