De werkzaamheden aan de oeverbescherming in Dokkum zijn de afgelopen week ook begonnen aan de Helling in Dokkum. De zichtbaar vervallen houten beschoeiing wordt ook hier vervangen. Het is voor Kuipers Waterbouw uit Dokkum het laatste gedeelte van het project, dat in februari helemaal afgerond moet zijn. De opwaardering van De Helling is onderdeel van het project Wetterfront Dokkum, waarbij toeristische voorzieningen in de stad allemaal flink worden opgeknapt. Na de werkzaamheden aan de Helling worden de grachten en het Klein- en Grootdiep nog uitgebaggerd.

In de zomer van 2013 hebben het Waddenfonds, de provincie Fryslân, de gemeente Dongeradeel, Wetterskip Fryslân en andere partijen in totaal €19,1 miljoen beschikbaar gesteld om de eerste fase van het programma ‘Súd Ie en Wetterfront Dokkum’ mogelijk te maken. Het programma wordt in fases uitgevoerd. Wetterfront Dokkum wordt in de eerste fase volledig gerealiseerd en is er samen met Het Friese Merenproject op gericht om meer waterrecreanten te trekken door het bieden van goede voorzieningen. Stroom, water en sanitair moet in het centrum altijd dichtbij zijn. In mei zijn die werkzaamheden ook afgerond en is Dokkum helemaal klaar voor het nieuwe toeristenseizoen. In fase 2 van het project worden alle bruggen opgehoogd en komen plannen voor fietspaden en opvaarten aan de orde. Voor deze fase moet nog financiering worden gevonden.