Van maandag 26 januari tot en met 28 januari is de voetgangersbrug die het parkeerterrein de Helling verbindt met de binnenstad gestremd. De brug moet plaatsmaken, zodat aannemer Kuipers Waterbouw uit Dokkum werkzaamheden aan de kade uit kan voeren. Sinds enkele maanden is de gemeente Dongeradeel in het kader van het project Wetterfront Dokkum bezig met het vervangen van de oevers van de noordelijke stadsgrachten.
Woensdag 28 januari om 12.00 uur moet de houten voetgangersbrug weer toegankelijk zijn.

De opwaardering van De Helling is onderdeel van het project Wetterfront Dokkum, waarbij toeristische voorzieningen in de stad allemaal flink worden opgeknapt. Na de werkzaamheden aan de Helling worden de grachten en het Klein- en Grootdiep nog uitgebaggerd. In de zomer van 2013 hebben het Waddenfonds, de provincie Fryslân, de gemeente Dongeradeel, Wetterskip Fryslân en andere partijen in totaal €19,1 miljoen beschikbaar gesteld om de eerste fase van het programma ‘Súd Ie en Wetterfront Dokkum’ mogelijk te maken.