De voedselbank in Dokkum is erg blij met de gift die de organisatie van het festival Dokk’em Open Air maandagmorgen overhandigde. Meerdere kratten met broodjes, broodbeleg, fruit en ander zeer bruikbare zaken werden door de festivalorganisatie gratis overhandigd.

Het weekend van 20 en 21 juni stond voor de stad Dokkum in het teken van Dokk’em Open Air. Maandag waren vrijwilligers nog druk bezig met het opruimen van het festivalterrein. De voedselbank was enorm blij met het aangeboden eten. “It is prachtich dat se by Dokk’em Open Air net allinich feestfiere, mar ek noch om in oar tinke”, aldus Meindert Hamstra van de voedselbank.