Alle eersteklassers van de vmbo-VAKschool van het Dockinga College kregen deze verkeersles tijdens de jaarlijkse verkeersmarkt. Heel veel van deze nieuwe leerlingen komen op de fiets naar school. In en rondom de school vinden er verschillende activiteiten plaats. Deze worden verzorgd door organisaties die betrokken zijn bij verkeersveiligheid. Voorbeelden zijn dodehoekprobleem, alcoholparcours, oog- en reactietest, verkeersquiz en een remdemo. Verkeerseducatie is voor alle klassen een vast onderdeel binnen het onderwijs op het Dockinga College. Op deze manier hoopt de school een bijdrage te leveren aan het verminderen van verkeersslachtoffers.

De verkeersmarkt wordt ieder jaar voor de eerstejaars leerlingen gehouden. ‘Het doel van de markt is om de leerlingen te laten zien en ervaren wat de volgen van hun gedrag kunnen zijn. Dat is veel efficiënter dan hun vertellen wat zij wel en niet mogen doen’, aldus Annemarie Peeters, teamleider van de locatie. Omdat leerlingen nu actiever deelnemen aan het verkeer, is het belangrijk dat ze zich bewust zijn van de verkeersregels en weten wat ze zelf kunnen doen om veilig deel te nemen aan het verkeer. Daar draagt de verkeersmarkt aan bij.