De uitspraak die de Raad van State vorige week deed over het weren van detailhandel buiten het centrum van de gemeente Appingedam biedt ook kansen voor Dokkum. De bestuursrechter stelde het belang vitale binnensteden en -kernen boven het mededingingsbeginsel uit de Europese ‘Dienstenrichtlijn’ van oud-eurocommissaris Bolkestein, dat als een donkere wolk boven het Nederlandse winkelconcentratiebeleid hing. De gemeente Appingedam mag daardoor reguliere detailhandel definitief weren op het Woonplein buiten het centrum. Voor Dokkum – dat net als Appingedam in krimpgebied ligt – biedt deze uitspraak volop kansen om de detailhandel in de historische binnenstad te kunnen behouden.

Relatie Zuiderschans en binnenstad
Het Woonplein, aan de rand van Appingedam, is een winkelgebied waar enkel omvangrijke detailhandel (meubelzaken, keukenwinkels en bouwmarkten) zich mag vestigen en reguliere detailhandel juist niet. De situatie in Groningen is daarmee vergelijkbaar met de Zuiderschans in Dokkum.
In de uitspraak van vorige week oordeelt de Raad van State dat de gemeente aannemelijk heeft gemaakt dat de brancheringsregels die de gemeenteraad zes jaar geleden opstelde effectief zijn voor de situatie in Appingedam, en niet verder gaan dan nodig is om te voorkomen dat het stadscentrum minder leefbaar wordt door toenemende leegstand. De uitspraak is richtinggevend voor Nederlandse rechters en betekent daarmee een opsteker voor het compacte binnenstadbeleid, juist ook in Dokkum. Het is mogelijk om dit soort brancheringsregels in een bestemmingplan op te nemen en daardoor mogelijk voorkomen worden dat er onnodige winkelleegstand optreedt in het centrum.


Naar de binnenstad
In de concept-detailhandelsvisie wordt overigens al net als in de binnenstadsvisie de nadruk gelegd op winkels in de historische binnenstad van Dokkum. “Alleen in de binnenstad van Dokkum worden actief nieuwe ontwikkelingen gestimuleerd’, zo schrijven de beleidsmakers ook nu. “Voor de overige winkellocaties is het beleid gericht op het behoud van de huidige functie”. Als het dan bijvoorbeeld om een Action gaat die nu buiten de binnenstad gevestigd is, houdt de gemeente zich bezig met actief stimuleren. “Verplaatsing van winkels naar een van de winkelgebieden wordt optimaal gefaciliteerd”, zo is in het beleid te lezen. Deze maatregelen moeten voorkomen dat er onnodige winkelleegstand optreedt in het centrum. De adviseurs uit Nijmegen vinden hierbij de rol van supermarkten cruciaal. Daarvoor is in de binnenstad geen ruimte. “De Noorderlijke stadsentree kan een brug slaan tussen de positie van de stad als aantrekkelijke boodschappenlocatie en het imago/de ambitie van de binnenstad als attractieve locatie om te shoppen”, zo denken de adviseurs. “Door sloop van het Panwurk en een aantrekkelijke verbinding met de omwalling kan de kracht van Dokkum verder benut worden.”

E-bike
Om de beleving voor toeristen in de binnenstad te verhogen zet het college van B&W de komende jaren in op het versterken van het fietsbeleid. De e-bike kan in de stad meer mogelijkheden bieden. Fietspaden moeten daarvoor wel aangepast worden en er moeten speciale ‘parkeerplekken’ voor deze elektrische fietsen komen. Een e-bike biedt niet alleen een oplossing voor het parkeerprobleem in de stad, het is ook nog eens een goed alternatief voor woon-werkverkeer. “Het is een ontwikkeling waar de gemeente op in wil spelen”, schrijft het college van B&W in de perspectiefnota voor de komende drie jaar.  “De supermarkten in de binnenstad zijn inmiddels verdwenen, maar het verbinden van de Jumbo door middel van een brug naar het centrum biedt extra overlevingskansen voor de binnenstad”, zo schreef het college eerder. De uitspraak van de rechter, de detailhandelsvisie en het complete aanbod aan activiteiten in de binnenstad van Dokkum kunnen zo wel weer eens voor een boost zorgen voor de bestaande winkeliers in de historische binnenstad van Dokkum.