De gemeente Noardeast-Fryslân gaat toch geen cameratoezicht inzetten op de Markt in Dokkum. In de raadsvergadering van 1 november 2018 van de voormalige gemeente Dongeradeel is door wethouder De Graaf aangegeven dat de gemeente dit in  beraad had. Burgemeester Hayo Apotheker heeft nu anders besloten, zo laat hij in een collegebrief weten.

De behandelend ambtenaar schrijft in de brief: “De inzet van publiek cameratoezicht is expliciet gebonden aan de noodzakelijkheid om de openbare orde te kunnen handhaven in een specifiek gebied, waar zich regelmatig onveilige situaties of wanordelijkheden voordoen.” Er heeft een globale analyse van de situatie op de Markt plaatsgevonden, waarbij onder meer de politiegegevens over de periode april 2015 t/m heden zijn betrokken. Op basis van deze analyse heeft de burgemeester  aangegeven vooralsnog geen nadere verkenning uit te voeren naar de inzet van dit middel. Ook de politie kan zich vinden in dit oordeel. 


Deel dit bericht: