Vanaf 2 maart starten de netbeheerders Stedin en Liander gezamenlijk met de aanleg van kabels en leidingen in de berm langs het fietspad tussen Dokkum, Wetsens en Metslawier. 
De reden voor de nieuwe gasleiding is om de leverbetrouwbaarheid ook in de toekomst voor Metslawier e.o. te kunnen garanderen. De middenspanningskabel van Liander wordt aangelegd voor het verzwaren van het bestaande elektriciteitsnet, zodat bij u thuis het licht blijft branden. Om deze kabels en leidingen veilig aan te kunnen leggen voor de verkeersdeelnemers en de medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren is in overleg met de gemeente besloten dat de bestaande weg tussen Dokkum en Metslawier voor doorgaand verkeer wordt gestremd. Hiervoor zal een omleidingsroute worden ingesteld.

Fietsers, aanwonenden en bussen kunnen gebruik blijven maken van de bestaande weg waarbij voor fietsers een kleine omleiding wordt ingesteld. De werkzaamheden voor de aanleg van de gasleiding en elektriciteitskabel zijn gepland van 2 maart tot en met eind juni. Voor aanwonenden en belangstellenden houden Stedin, Liander en hun aannemers Visser & Smit Hanab en Verkley op woensdagavond 26 februari een inloopavond van 19.00-20.30 in café Veldzicht te Metslawier.